วิธีการชำระเงินแบบ QR CODE

ลูกค้าสามารถใช้ Mobile Banking Application ของธนาคารที่ได้รับอนุญาต เช่น ธนาคารกสิกร ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรี อยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ Mobile Application ของผู้ให้บริการ E-Wallet ที่รองรับ เช่น AIS mPAY, TrueMoney เป็นต้น สแกน QR Code มาตรฐาน เพื่อชำระเงินได้ทันที