ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ได้ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชุดไมค์ประชุม SOUNDVISION และ CLEARSOUND พร้อมทั้งบริการ ในการออกแบบและติดตั้ง ของซาวด์ ดีดี รายนามลูกค้าบางส่วนที่ได้ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชุดไมค์ประชุม SOUNDVISION และ CLEARSOUND มีดังนี้
 1. โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
 2. กองจัดกรรมสิทธิ สำนักการโยธา
 3. บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
 4. โรงแรม แมนดาริน โฮเต็ล
 5. โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
 7. เทศบาลตำบลหลักหก จ.ปทุมธานี
 8. กรมชลประทานขอนแก่น
 9. กรมชลประทานสุรินทร์
 10. กรมชลประทานชุมพร
 11. กรมชลประทานชัยภูมิ
 12. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง-กรมประมง
 13. สถาบันคชบาลแห่งชาติ
 14. มหาลัยราชภัฏธนบุรี
 15. สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล
 16. บจก. สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง
 17. บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
 18. สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร
 19. สภากาชาดไทย
 20. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 21. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
 22. องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพ จ.นครสวรรค์
 23. สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต5
 24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกระดี)
 25. เทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี
 26. สภากาชาดไทย
 27. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
 28. สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคอก
 29. บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด
 30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
 31. กระทรวงยุติธรรม
 32. บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 33. บริษัท พีซีแอล โฮลดิ้ง จำกัด
 34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 35. สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง
 36. บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
 37. บริษัท ไถ่ซี่ พัฒนา กรุ๊ป จำกัด
 38. สํานักงานเทศบาลตําบลบ่อกรุ 
 39. บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จํากัด
 40. บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด
 41. ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
 42. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
 43. กองบังคับการตำรวจนครบาล 9
 44. สำนักงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ
 45. ที่ว่าการอําเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์
 46. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (เขตการเดินรถที่ 7)
 47. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 48. ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพ
 49. สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
 50. สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก
 51. บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
 52. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 53. ร้านสหกรณ์ กรุงเทพ จำกัด