โปรโมชั่น ส่งฟรีทุกรายการ ทั่วประเทศ!! ไม่มียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ

ค่าจัดส่งสินค้า คิดอย่างไร เท่าไหร่

  • จัดส่งฟรี!! ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป
  • กรณีรายการสั่งซื้อสินค้าต่ำกว่า 3,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า 100 บาท
  • จัดส่งฟรี ไม่สามารถใช้กับสินค้าที่มีขนาดใหญ่  (น้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัมขึ้นไป หรือ ปริมาตรเกิน 160,000 ขึ้นไป ลูกบาศก์เซนติเมตร)  คิดค่าธรรมเนียมในการจัดส่งสินค้า 200  บาท/กล่อง

หมายเหตุ: กำหนดส่งสินค้า วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์