วิธีการค้นหาสินค้า

ขั้นตอน วิธีค้นหาสินค้า เครื่องเสียง ตู้ลำโพง ไมโครโฟน ระบบเสียงห้องประชุม ระบบเสียงต่างๆ และระบบภาพ โปรเจคเตอร์ ฯลฯ สามารถค้นหา เลือกดู เปรียบเทียบราคา ได้เพียงง่ายๆ ดังนี้

1. ค้นหาตามกลุ่มสินค้า ที่เมนูด้านขวา

1. ค้นหาตามกลุ่มสินค้า ที่เมนูด้านบน

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

2. ค้นหาสินค้า ที่ช่องค้นหา

โดยพิมพ์ ยี่ห้อ รุ่น ของสินค้าที่ต้องการค้นหา

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

3. ค้นหาตามแบรนด์(ยี่ห้อ) ของสินค้า

โดยการเลือกที่แบรนด์ของสินค้าที่ต้องการ

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

4. ค้นหาสินค้าตามกลุ่มสินค้าที่ Filter ทางด้านซ้าย

โดยการเลือกที่กลุ่มสินค้าที่ต้องการ หรือช่วงราคาสินค้าที่ต้องการ

4. ค้นหาสินค้าตามกลุ่มสินค้าที่ปุ่ม “กรอง” ทางด้านบน

โดยการเลือกที่กลุ่มสินค้าที่ต้องการ หรือช่วงราคาสินค้าที่ต้องการ

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)