วิธีการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต ดังนี้

(*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น)

สามารถใช้บัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์  และ 
บัตรเครดิตที่เข้าร่วมการผ่อนชำระแบบมีดอกเบี้ย 0.74% ยอดรวมราคาสินค้า (รวม VAT) โดยคิดจากยอดรวมของบิลการสั่งซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 3,6 และ 10 เดือน ตามเงื่อนไข


สำหรับลูกค้าที่เลือกชำระแบบ การผ่อนชำระแบบมีดอกเบี้ย 0.74% รอสักครู่ ระบบจะพาท่านไปในหน้าต่อไป ให้คลิกปุ่ม “PAY VIA 2C2P”

Payment 0.74

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

สำหรับลูกค้าที่เลือกชำระแบบ การผ่อนชำระแบบมีดอกเบี้ย 0.74% รอสักครู่ ระบบจะพาท่านไปในหน้าต่อไป ให้คลิกปุ่ม “PAY VIA 2C2P”

Payment 0.74
Payment 0.74

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

สำหรับลูกค้าที่เลือกชำระแบบ การผ่อนชำระแบบมีดอกเบี้ย 0.74% รอสักครู่ ระบบจะพาท่านไปในหน้าต่อไป ให้คลิกปุ่ม “PAY VIA 2C2P”

Payment 0.74
Payment 0.74

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ระบบจะนำท่านไปสู่หน้า 2C2P ดังภาพ (รองรับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ) 
ทำการกรอกข้อมูลจากนั้น คลิกปุ่ม “ชำระเงินต่อ”

Payment 0.74

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ระบบจะนำท่านไปสู่หน้า 2C2P ดังภาพ (รองรับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ) 
ทำการกรอกข้อมูลจากนั้น คลิกปุ่ม “ชำระเงินต่อ”

Payment 0.74

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ระบบจะนำท่านไปสู่หน้า 2C2P ดังภาพ (รองรับบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ) 
ทำการกรอกข้อมูลจากนั้น คลิกปุ่ม “ชำระเงินต่อ”

Payment 0.74

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

 ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ 2C2P โดยอัตโนมัติ  ให้ท่านคลิกปุ่ม “BACK TO MERCHANT” ถือเป็นการสิ้นสุดการสั่งซื้อ

Payment 0.74

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

 ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ 2C2P โดยอัตโนมัติ  ให้ท่านคลิกปุ่ม “BACK TO MERCHANT” ถือเป็นการสิ้นสุดการสั่งซื้อ

Payment 0.74

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

 ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ 2C2PPPPP โดยอัตโนมัติ
 ให้ท่านคลิกปุ่ม “BACK TO MERCHANT” ถือเป็นการสิ้นสุดการสั่งซื้อ

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)