วิดีโอโปรเซสเซอร์ (Video Processor)

วิดีโอโปรเซสเซอร์ (Video Processor) เครื่องปรับแต่งสัญญาณวีดีโอ เครื่องประมวลสัญญาณวีดีโอ เครื่องปรับแต่งสัญญาณวิดิทัศน์ เครื่องประมวลสัญญาณภาพ