Showing all 7 results

เครื่องอัพสเกลภาพ (Scaler)

เครื่องอัพสเกลภาพ (Scaler) เครื่องสลับสัญาณภาพและอัพสเกลภาพ แปลงสัญญาณความละเอียดที่ต่ำอย่าง 480p เป็น 1080p ความละอียดที่สูงกว่า