แสดง 7 รายการ

ชุดแปลภาษาไร้สาย

ชุดแปลภาษาไร้สาย ชุดบรรยายไร้สาย ชุดอุปกรณ์บรรยายไร้สาย (Wireless Audio Presentation System) ชุดทัวร์ไกด์ เหมาะสำหรับ การบรรยาย การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม องค์กรการประชุม สำหรับแปลภาษาห้องประชุม การฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่ กลุ่มพาทัวร์เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ชุดทัวร์ไกด์ หรือ ชุดบรรยายไร้สายชุดทัวร์ไกด์ ( Tour guide) ชุดแปลภาษา ชุดบรรยายไร้สาย ชุดอุปกรณ์บรรยายไร้สาย (Wireless Audio Presentation System) ชุดทัวร์ไกด์ เหมาะสำหรับ การบรรยาย การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม องค์กรการประชุม สำหรับแปลภาษาห้องประชุม การฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่ กลุ่มพาทัวร์เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
ชุดทัวร์ไกด์ หรือ ชุดบรรยายไร้สาย นั้นจะประกอบด้วย 1.อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับผู้บรรยาย (Transmitter) (บางรุ่นใช้ในงาน แปลภาษา) 2.อุปกรณ์รับสัญญาณเสียง (Receiver) 3.ชาร์จแบตเตอร์รี่ สำหรับ ชุดทัวร์ไกด์ (Charger) TourguideDD มีชุดทัวร์ไกด์ คุณภาพ ดีดี ชั้นนำของโลกจำหน่าย ได้แก่ ยี่ห้อ TOA (โตอะ), OKAYO (โอคาโย่), JTS (เจทีเอส) เป็นต้น