ซื้อสินค้า PA ยามาฮ่า วันนี้ – 31 ต.ค. 2561 รับฟรี!! ของสมนาคุณสุดคุ้ม (ด่วน ของแถมมีจำนวนจำกัด)

1.

รับฟรี
 • Stagepass 400BT เครื่องเสียงเคลื่อนที่

  มูลค่า 46,500.-

2.

3.

เมื่อซื้อ มิกเซอร์ EMX
รับฟรี

4.

เมื่อซื้อ มิกเซอร์ รุ่นต่อไปนี้
รับฟรี

5.

6.

7.

เมื่อซื้อ สินค้า รุ่นต่อไปนี้
รับฟรี
 • ขาตั้งลำโพง GRAVITY

  มูลค่า 2,000.-

โปรโมชั่นสุดคุ้ม เมื่อซื้อสินค้า พีเอ. ยามาฮ่า ที่ร่วมรายการ

รายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ

 1. รับฟรียามาฮ่า Stagepass400BT มูลค่า 46,500 บาท เมื่อซื้อสินค้าดิจิตอลมิกเซอร์ยามาฮ่า รุ่น TF5
 2. รับฟรีมิกเซอร์ยามาฮ่ารุ่นล่าสุด MG12XUK มูลค่า 15,500 บาท เมื่อซื้อสินค้าดิจิตอลมิกเซอร์ยามาฮ่า รุ่น TF3 และ TF1
 3. รับฟรีไมโครโฟน Lewitt MTP250DM มูลค่า 3,400 บาท เมื่อซื้อสินค้ามิกเซอร์ยามาฮ่าในรุ่นต่อไปนี้
  MG10XU , MG10XUF , MG12XUK , MG12 , MG12XU , MG16 , MG16XU , MG20 , MG20XU , MGP12X , MGP16X , MGP24X , MGP32X
 4. รับฟรีไมโครโฟน Lewitt MTP250DM มูลค่า 3,400 บาท เมื่อซื้อสินค้าเพาเวอร์มิกเซอร์ EMX ทุกรุ่น
 5. รับฟรีไมโครโฟน Lewitt MTP250DM มูลค่า 3,400 บาท เมื่อซื้อสินค้าเพาเวอร์แอมป์ยามาฮ่าทุกรุ่น
 6. รับฟรีขาตั้งลำโพง Gravity มูลคา 2,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าลำโพงยามาฮ่ารุ่นDXR DBR CBR A และ R (ต่อตู้)
 7. รับฟรีเสื้อแจ็กเก็ตยามาฮ่ามูลค่า 590 บาท เมื่อซื้อสินค้ายามาฮ่าในรุ่น MG06,MG06X,MG10

เงื่อนไขการร่วมรายการ

 • ต้องเป็นสินค้ายามาฮ่าที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดย บจก.สยามดนตรียามาฮ่า เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ สามารถใช้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ยกเว้น บริษัท/หจก./ร้านค้า/พนักงาน ของผู้แทนจำหน่าย
 • เพิ่มเพื่อนใน Line App โดยพิมพ์ @YamahaproaudioTH เพื่อแจ้งสิทธิ์ และส่งชื่อ ที่อยู่ พร้อมส่งเอกสารด้านล่าง
 • รูปถ่ายที่ชัดเจนของใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง ระบุบหมายเลขเครื่อง และวันที่ซื้อ ที่ชัดเจน
 • รูปถ่ายบัตรรับประกันสินค้า ”ระบุชื่อผู้รับสิทธิ์” พร้อมประทับตราร้านค้าที่จำหน่าย
 • สินค้าจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้รับโดยทางบริษัทฯ

หมายเหตุ

 • สินค้าจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้รับโดยทางบริษัทฯ ไปที่ที่อยู่ที่แจ้งมาทาง Line@
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายหนึ่งสิทธิต่อสินค้าหนึ่งเครื่องเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้