พนักงานฝ่ายขาย (Sale Teams)


ทีมงานฝ่ายขาย เชี่ยวชาญด้านการให้ข้อมูล และรายละเอียดของสินค้า ทั้งเครื่องเสียง ระบบเสียง และระบบภาพ ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำสินค้า การใช้งาน ดูแลและบริการคุณลูกค้าอย่างเต็มที่ ตามโจทย์ของงบประมาณ ตรงตามความต้องการของลูกค้า รับบริการออกแบบ / ติดตั้ง ปรึกษาได้ฟรี!

จรัสพงษ์ ศรีลอ
(อึ่ง)

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sale Manager)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8374

พรพจน์ แซ่หลิ่ว
(เรียว)

หัวหน้าฝ่ายขาย (Sale Supervisor)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8380

อนุสรณ์ สุวรรณพิไชยศรี (ฮ้อ)
พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8379

วิชัย นาคนาวา
(มีน)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-697-6264

วศุตม์ ปิติวรวงศ์
(สงกราน)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8376

ธีรพัฒน์ ภูมิฐาน
(เบียร์)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8377

วริญญ์ ชมไพร
(แทน)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 086-439-6263

เอนก บัวดี
(เอนก)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 064-830-9885