พนักงานฝ่ายขาย (Sale Teams)


ทีมงานฝ่ายขาย เชี่ยวชาญด้านการให้ข้อมูล และรายละเอียดของสินค้า ทั้งเครื่องเสียง ระบบเสียง และระบบภาพ ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำสินค้า การใช้งาน ดูแลและบริการคุณลูกค้าอย่างเต็มที่ ตอบโจทย์ของงบประมาณ ตรงตามความต้องการของลูกค้า รับบริการออกแบบ / ติดตั้ง ปรึกษาได้ฟรี!

กลุ่มสินค้า
Professional

จรัสพงษ์ ศรีลอ
(อึ่ง)

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sale Manager)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8374

วิชัย นาคนาวา
(มีน)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8378

เอนก บัวดี
(เอนก)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 064-830-9885

กลุ่มสินค้า
Home Audio

พรพจน์ แซ่หลิ่ว
(เรียว)

หัวหน้าฝ่ายขาย (Sale Supervisor)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8380

อนุสรณ์ สุวรรณพิไชยศรี
(ฮ้อ)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8379

กลุ่มสินค้า
Conference

วศุตม์ ปิติวรวงศ์
(สงกราน)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8376

ธีรพัฒน์ ภูมิฐาน
(เบียร์)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8377

วริญญ์ ชมไพร
(แทน)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 086-439-6263

กลุ่มสินค้า Home Audio

พรพจน์ แซ่หลิ่ว
(เรียว)

หัวหน้าฝ่ายขาย (Sale Supervisor)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8380

อนุสรณ์ สุวรรณพิไชยศรี
(ฮ้อ)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8379

กลุ่มสินค้า Professional

จรัสพงษ์ ศรีลอ
(อึ่ง)

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sale Manager)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8374

วิชัย นาคนาวา
(มีน)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8378

เอนก บัวดี
(เอนก)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 064-830-9885

กลุ่มสินค้า Conference

วริญญ์ ชมไพร
(แทน)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 086-439-6263

ธีรพัฒน์ ภูมิฐาน
(เบียร์)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8377

วศุตม์ ปิติวรวงศ์
(สงกราน)

พนักงานขาย (Sale Excusive)
อีเมล์: [email protected]

โทร: 081-359-8376