ทำงานร่วมกับเรา ดียังไง?


บริษัทฯ มีนโยบายดูแลพนักงานทุกคนในทุกๆด้าน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีการพัฒนาเติบโตไปพร้อมกับบริษัท และทำงานอย่างมีความสุข รักในงานที่ทำ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในชีวิตการทำงานและครอบครัว

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่จะได้รับ


ประกันสังคม / ประกันชีวิตกลุ่ม

ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าครองชีพ

กองทุนบริษัท

Work-OT

ค่าตอบแทน OT / ค่าเดินทางทำงานนอกสถานที่

วันหยุดพักร้อนประจำปี 6 วัน

Saminar-icon

สัมมนาประจำปี ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

วันหยุดในวันเกิด
/ เงินของขวัญวันเกิด

ปรับเงินเดือน / โบนัสประจำปี
(ตามผลประกอบการ)

ชุดยูนิฟอร์ม

Party-logo

งานเลี้ยงสังสรรค์ / สัมมนาทั้งในประเทศและนอกประเทศ

ค่าใช้จ่ายคอร์ส หรือหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน

take-care-icon

เยี่ยมผู้ป่วย /
เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจฯ

วัฒนธรรมองค์กร


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


วิธีการสมัครงานกับเรา


1. คลิกดูรายะเอียดงาน
ตามตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

2. คลิกสมัครออนไลน์
หลังจากอ่านรายละเอียดตำแหน่งงานที่สมัครอย่างครบถ้วน

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
รายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน

4. คลิกส่งใบสมัครงาน
หลังจากตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนเรียบร้อย

1. คลิกดูรายะเอียดงาน
ตามตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

2. คลิกสมัครออนไลน์
หลังจากอ่านรายละเอียดตำแหน่งงานที่สมัครอย่างครบถ้วน

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
รายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน

4. คลิกส่งใบสมัครงาน
หลังจากตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนเรียบร้อย