เปิดความสามารถ เปิดเสียงในใจคุณ

รุ่นเก๋า & รุ่นใหม่

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเรา โอกาสที่จะได้คิด ทำสิ่งใหม่ๆ ที่ชื่นชอบ พัฒนา เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมสัมภาษณ์ทันที

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

สิ่งที่คนในองค์กรเชื่อ ยึดถือ และเป็นวิถีการทำงานร่วมกัน ที่ออกแบบมาให้เราเติบโตไปด้วยกัน

Customers First

ลูกค้า คือ คนสำคัญ

Passion

รักและหลงไหลในงานที่ทำ

Fast & Flexibility

รวดเร็วและหยืดหยุ่น

Integrity

ความซื่อสัตย์

Teamwork

การทำงานเป็นทีม

Happiness

ความสุข

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

SPK SOUND SYSTEMS CO., LTD. บริษัทฯ มีนโยบายดูแลพนักงานทุกคนในทุกๆด้าน ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายคอร์ส หรือหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีการพัฒนาเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

และทำงานอย่างมีความสุข รักในงานที่ทำ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุขในชีวิตการทำงานและครอบครัว

สวัสดิการด้านการเงิน

 • ประกันสังคม
 • ค่าตอบแทนพิเศษ/ ค่าทำงานล่วงเวลา/ เบี้ยเลี้ยงนอกสถานที่
 • เบี้ยขยัน / ค่าอาหารกลางวัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ )

สวัสดิการด้านการทำงาน

 • วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันชีวิตกลุ่ม
 • สัมมนาประจำปี
 • งานเลี้ยงสรรค์ปีใหม่

วิธีการสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มสมัครงาน พร้อมรูปถ่ายและเอกสาร Resume/CV/Portfolio
 2. สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด

  ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณแอน

  โทรศัพท์ 02 435 8998 ต่อ 511 หรือ 512

ดูแผนที่ คลิก