พนักงานขายโครงการ
Sale Project

ดูรายละเอียด

พนักงานขับรถส่งของ
driver

ดูรายละเอียด

พนักงานขาย
Sale Office

ดูรายละเอียด

พนักงานติดตั้ง
(ระบบเสียง ภาพและไลติ้ง)

ดูรายละเอียด

พนักงานธุรการทั่วไป
administration officer

ดูรายละเอียด

พนักงานไอที-กราฟฟิค
IT - Graphic

ดูรายละเอียด

พนักงานบัญชี
accountant

ดูรายละเอียด

พนักงานจัดซื้อ
Purchasing Officer

ดูรายละเอียด

พนักงานคลังสินค้า
Warehouse workers

ดูรายละเอียด

พนักงานฝ่ายบุคคล
Human Resoure staff

ดูรายละเอียด

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสาร ทางอีเมล์ Hr_od@spksound.co.th

สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณแอน โทรศัพท์ 02-886-6484 ต่อ 21