ด่วน!! ทุกตำแหน่ง

พนักงานขาย
Sale Office

ดูรายละเอียด

พนักงานขับรถส่งของ
driver

ดูรายละเอียด

พนักงานติดตั้ง
(ระบบเสียง ภาพและไลติ้ง)

ดูรายละเอียด

พนักงานขายโครงการ
Sale Project

ดูรายละเอียด

พนักงานธุรการทั่วไป
administration officer

ดูรายละเอียด

พนักงานคลังสินค้า
Warehouse workers

ดูรายละเอียด

พนักงานบัญชี
accountant

ดูรายละเอียด

พนักงานจัดซื้อ
Purchasing Officer

ดูรายละเอียด

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายและเอกสาร ทางอีเมล์ Hr_od@spksound.co.th
 

สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณแอน โทรศัพท์ 02 435 8998 ต่อ 511