รับรองว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแท้
DENON CROWN SOUNDCRAFT SHURE JBL

จากบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

รับรองว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแท้
SHURE

จากบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

รับรองว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแท้
JBL SOUNDCRAFT DBX CROWN BSS

จากบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัดผ

รับรองว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์
CLEF AUDIO

จากบริษัท เคลฟ ออดิโอ จำกัด

รับรองว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแท้
SHURE

จากบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

รับรองว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแท้
EV BOSCH MIDAS KLARK TECNIK

จากบริษัท ภัทร รุ่งโรจน์

รางวัล Best Sales EV 2011

จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรรุ่งโรจน์

รางวัล TOA Incentive Award 2019

จากบริษัท โตอะ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รางวัล Dealer Sales Performance Award 2005

จากบริษัท ฟิวชั่น ฟาร์ อีสท์ จำกัด

รางวัล Dealer Award 2006

จากบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

รางวัล Dealer of The Year 2014

จากบริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

รางวัล Dealer of The Year 2014

จากบริษัท VL Sound & Light