<  กลับหน้าตำแหน่งงานที่เปิดรับ

ช่างซ่อม (Maintenance Service)

ลักษณะงาน

 • ตรวจสอบและซ่อมสินค้าของทางบริษัท
 • แก้ไขปัญหาทางด้านเฉพาะงานเบื่องต้น
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย, อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้านเครื่องเสียง มีวินัย รับผิดชอบงาน และประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ ทำงานซ่อมอุปกรณ์ระบบเสียงและภาพ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน มิกเซอร์ ฯลฯ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดี มีความละเอียดรอบคอบ อดทน คล่องตัว ซื่อสัตย์ เรียนรู้ไว จัดการงานได้ดี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ที่ดีและสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา สำหรับในการแก้ไขปัญหาได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ หรือ จีน (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม / ประกันชีวิตกลุ่ม
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าครองชีพ
 • กองทุนบริษัท
 • ค่าเดินทางทำงานนอกสถานที่
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี 6 วัน
 • วันหยุดในวันเกิด / เงินของขวัญวันเกิด
 • เงินเดือน ตามความสามารถ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี / โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สัมมนาประจำปี ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายคอร์ส หรือหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • เยี่ยมผู้ป่วย / เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจฯ

เวลาทำงาน

วันจันทร์ – วันศุกร์ และวันเสาร์เว้นเสาร์ (8:30 – 17:30 น.)

สถานที่ทำงาน

บริษัท ซาวด์ดีดี กรุ๊ป จำกัด (โชว์รูม SoundDD.Shop)
7, 9 ถ.ชัยพฤกษ์ ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ดูแผนที่คลิก >>>