ชุดทัวร์ไกด์ PZENT


PZent นั้นเป็นแบรนด์จากประเทศไทย บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับบ้าน และที่พักอาศัย รวมถึงอาคารสำนักงานต่างๆ เพื่อความสะดวกสบาย ความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ด้วยการศึกษาค้นคว้าจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัททั่วไป โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น Application ผ่าน Smartphone และระบบบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud เราเติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาตอบสนองลูกค้า ทั้งทางภาครัฐ และเอกชน ด้วยศักยภาพของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงทำให้ลูกค้าไว้วางใจตลอดมา

อ้างอิง : PZENT

แชร์หน้านี้ :

PZent ชุดบรรยายไร้สาย ชุดทัวร์ไกด์

แชร์หน้านี้ :