ระบบเสียง 1 ทาง, 2 ทาง, 3 ทาง, 4 ทาง, 5 ทาง มีจุดเด่นอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไร?

ระบบเสียง 1 ทาง, 2 ทาง, 3 ทาง, 4 ทาง, 5 ทาง มีจุดเด่นอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไร? วันนี้เรามาดูว่า ระบบเสียงแบบ 1 way, 2 way, 3 way, 4 way, 5 way ต่อยังไง
Home » เกร็ดความรู้ (Tip & Trick) » ระบบเสียง 1 ทาง, 2 ทาง, 3 ทาง, 4 ทาง, 5 ทาง มีจุดเด่นอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไร?

เวลาอ่านโดยประมาณ : 3 minutes

สวัสดีสมาชิกทุกท่านที่ติดตามกันประจำในเพจนี้และต้อนรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่ทุกท่านสู่เกร็ดความรู้และบทความที่คิดและคัดกรองมาสำหรับทุกท่านให้ได้เสพเพื่อประโยชน์ เพื่อนำไปต่อยอดกับระบบเสียงของเราให้มีศักยภาพกันต่อไป วันนี้เรามาดูว่า ระบบเสียง 1 ทาง, 2 ทาง, 3 ทาง, 4 ทาง, 5 ทาง มีจุดเด่นอะไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไร? ระบบเสียงแบบไหนตรงกับเพื่อนๆสมาชิกใช้งานอยู่ เรามาติดตามดูพร้อมๆกันเลยครับ

สามารถเลือกอ่านตามหัวข้อ โดยการคลิกครับ

ระบบเสียงแบบ 1 ทาง (1 way)

ระบบเสียง 1 ทาง 1 way

ระบบเสียง 1 ทาง ขอยกตัวอย่าง เช่น ใช้ปรีหรือมิกเซอร์ และใช้แอมป์ขยายเพียงเครื่องเดียวหรือหลายเครื่องเพื่อต่อพ่วงและเพิ่มกำลัง ขับ ลำโพง ที่เป็น ลำโพงแบบฟูลเร้นท์ หรือลำโพงเสียงแหลมในตู้เดียวชนิดเดียว ระบบนี้จะไม่มีลำโพงแยกความถี่ แบบ Low, Mid , High และจะไม่มีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่เป็น แอคทีฟครอสโซเวอร์ มาแบ่งความถี่แต่อย่างได เรียกระบบเสียงนี้ว่าระบบเสียงแบบ 1 ทาง ระบบเสียงแบบนี้จะพบการใช้งานทั่วไป เช่นงาน ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอน งานประกาศ งานแอโรบิคทั่วไป

จุดเด่น : ใช้อุปกรณ์น้อย ขนย้ายสะดวก ใช้งานง่าย ประหยัดงบประมาณ

ข้อจำกัด : ตอบสนองความถี่ แคบ ไม่ครอบคลุมเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเสียงแบบ 2 และ 3 ทาง

ลักษณะแนวเสียง : ออกแนวเสียงแบบรวมๆ ทั้งทุ้มกลางและแหลม

ระบบเสียงแบบ 2 ทาง (2 way)

ระบบเสียง 2 ทาง 2 way

จะต้องใช้เครื่องขยายเสียง (Amplifier) เพิ่มขึ้นมากกว่า ระบบเสียงแบบ 1 ทาง อย่างน้อยระบบแบบ 2 ทาง นี้ก็จะใช้เครื่องขยายเสียงถึง 2 เครื่องเพื่อแยกขับ ลำโพง ถึง 2 แบบ จุดประสงค์หลัก เพื่อลดจุดบอดและเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบเสียงแบบ 2 ทางนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเสียงแบบ 1 ทาง หลักการทำงานของระบบเสียงแบบ 2 ทาง ก็จะประกอบไปด้วย ปรีหรือมิกเซอร์แบบระบบเสียงแบบ 1 ทาง

แต่ที่เพิ่มเข้ามาในระบบคือ แอมป์ขยายอย่างน้อยต้องมี 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 ใช้ขับลำโพงกลางแหลม เครื่องที่ 2 ใช้ขับลำโพงซับวูฟเฟอร์ และที่ขาดไม่ได้ในระบบนี้คือ อิเล็คทรอนิกส์ครอสโซเวอร์ เครื่องแบ่งความถี่เสียงนั่นเอง ซึ่ง อิเล็คทรอนิกส์ครอสโซเวอร์ ก็จะมีตั้งแต่ 2-3-4 ทางให้เลือกใช้งาน โดยจะมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ อนาล็อกและดิจิตอล ระบบเสียงแบบ 2 ทางพบใช้งานทั่วไปและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงจัดงาน มินิคอนเสิร์ต อีเว้นท์ คาราโอเกะ และอื่นๆ

จุดเด่น : ตอบสนองความถี่ได้กว้างขึ้นมากกว่าระบบ 1 ทาง ด้วยลำโพง 2 แบบ 2 ชนิด คือในระบบต้องมีลำโพงแบบ กลางแหลม และลำโพงซับวูฟเฟอร์สำหรับความถี่ต่ำ

ข้อจำกัด : อุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น การขนย้ายเร็วไม่สะดวก เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเสียง 1 ทาง

ลักษณะแนวเสียง : แนวเสียงตอบสนองความถี่ได้ครอบคลุมเสียงมากขึ้น ทั้งย่านความถี่ที่ต่ำและกลางแหลมเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ 1 ทาง

ระบบเสียงแบบ 3 ทาง (3 way)

ก็เพื่อรองรับการขยายเสียงที่มีการแบ่งย่านความถี่ที่ละเอียดมากขึ้น โดยจะแบ่งออกเป็น ย่านความถี่ต่ำ ย่านความถี่กลาง และย่านความถี่สูง Low, mid , high ซึ่งในระบบเสียงแบบ 3 ทาง (3-way) จะทำให้การกระจายเสียงที่ได้ออกมานั้น มีความคมชัด และครอบคลุมตอบสนองความถี่ได้กว้างกว่าระบบ 1 ทาง และ 2 ทาง หลักการทำงาน แน่นอนในระบบจะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมเสียง ไม่ว่าจะเป็น ปรีหรือมิกเซอร์เหมือนๆกับ 2 ระบบข้างต้น

ระบบเสียงแบบ 3 ทาง ออกแบบให้มีขีดความสามารถในการกระจายเสียงแบบ 3 ทาง เพื่อลดจุดบอดของเสียงที่เกิดขึ้นในระบบ เพราะเครื่องขยายเสียง (Amplifier) ในแต่ละตัว ต่างก็ทำหน้าที่ขยายเสียงในช่วงย่านความถี่ที่กำหนดมา ด้วยอิเล็คทรอนิกส์ครอสโซเวอร์ รวมไปถึงลำโพงที่เตรียมไว้รองรับเสียงที่ถูกตัดแบ่งย่านความถี่ออกมาโดยเฉพาะ ดังนั้นค่าความดังและความคมชัดของเสียงย่อมมีมากขึ้น

อย่างเช่น ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ก็จะสามารถตอบสนองย่านความถี่เสียงต่ำได้ลึกได้ดีที่สุด เช่นเดียวกันกับ ตู้ลำโพงเสียงกลาง และ ตู้ลำโพงเสียงสูง ในระบบด้วยเช่นกัน

โดยเมื่อรับสัญญาณจากเครื่องขยายเสียง (Amplifier) ที่ขยายเสียงเฉพาะย่านความถี่ที่ถูกตัดแบ่งออกมาแล้วส่งไปยังลำโพง การทำงานก็จะสอดคล้องกันทั้งลำโพงและย่านความถี่ จึงเป็นที่มาของความคมชัดของเสียงที่มากขึ้น ความดังของเสียงที่สูงขึ้น

ดังนั้น การทำระบบเสียงแบบ 3 ทาง (3-way) จะทำให้การกระจายเสียงที่ได้ออกมานั้น มีความคมชัดและมีความดังของเสียงที่สูงขึ้น และมีความเหมาะสมที่จะใช้กับระบบเสียงขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่

ระบบเสียงแบบ 3 ทาง จะใช้ในงานขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เช่น งาน คอนเสิร์ต มหกรรกีฬา เป็นต้น

จุดเด่น : ตอบสนองย่านความถี่เสียงได้ครอบคลุมมากกว่าระบบแบบ 1 หรือ 2 ทางข้างต้น กระจายเสียงสำหรับพื้นที่กว้างได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่า

ข้อจำกัด : อุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น ใช้เวลาในการเซ็ทอัพและติดตั้ง มากกว่า 2 ระบบข้างต้น การควบคุมเสียงมีความซับซ้อนกว่า 2 ระบบข้างต้น ใช้งบประมาณในการจัดซื้อที่สูงกว่า 2 ระบบข้างต้น

ลักษณะของเสียง : ให้ความดังหนักแน่นและคมชัดของเสียงเต็มประสิทธิภาพ

ระบบเสียงแบบ 4 ทาง (4 way)

ต่อยอดมาจากระบบเสียง 3 ทาง โดยเพิ่มลำโพงที่เป็นเสียง มิดโล MID-LOW หรือ ลำโพง มิดไฮ MID-HIGH หรือลำโพง SUPER TWEETER เพิ่มเข้ามาในระบบเพื่อให้มีช่วงความถี่ที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยระบบเสียงแบบ 4 ทางนี้ จะเป็นระบบเสียงขนาดใหญ่ ใช้แอมป์ขยายอย่างน้อย 4 เครื่องเพื่อแยกขับลำโพงแต่ละประเภท

ดังตัวอย่าง

 1. ลำโพง SUB
 2. ลำโพง MID-LOW
 3. ลำโพง MID-HIGH
 4. ลำโพง HIGH

ระบบเสียงแบบ 5 ทาง (5 way)

ส่วนระบบเสียง 5 ทางก็จะต่อยอดมาจากระบบเสียง 4 ทาง ซึ่งอาจจะเพิ่ม ลำโพง เสียงย่านใดย่านหนึ่งเข้ามาในระบบเช่น เสียง ซูปเปอร์ไฮ ซูปเปอร์ทวิตเตอร์

ดังตัวอย่าง

 1. ลำโพง SUB
 2. ลำโพง LOW
 3. ลำโพง MID
 4. ลำโพง HIGH
 5. ลำโพง SUPER HIGH หรือ SUPER TWEETER

ระบบ 5 ทางนี้ใช้แอมป์ขยายเพิ่มเป็น 5 เครื่อง เป็นอย่างน้อย

(ลำโพงจำนวนมากไม่ได้หมายความว่า จะมีความดังมากกว่าลำโพงที่มีจำนวนน้อยหรือขนาดลำโพงที่ตัวเล็กกว่าเสมอไป )

สรุป

ไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงใดก็แล้วแต่ การบาลานซ์เสียงเป็นสิ่งสำคัญ เสียงดีและดังไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ควบคุมเสียงหรือ ซาวด์เอ็นจิเนียเพียงเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เป็นของแท้และมีคุณภาพเพื่อ ให้ระบบเสียงแสดงศักยภาพให้ออกมาเต็มประสิทภาพมากกว่า (ลำโพงจำนวนมากไม่ได้หมายความว่า จะมีความดังมากกว่าลำโพงที่มีจำนวนน้อยหรือขนาดลำโพงที่ตัวเล็กกว่าเสมอไป ) พบกันใหม่กับบทความถัดไป ขอบคุณและสวัสดีครับ

อ่านบทความ วิธีต่อใช้งานครอสโอเวอร์ (Crossover) คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

แอดไลน์ที่: @sounddd.shop (มี @ ข้างหน้าด้วยนะครับ)

Facebook : SoundDD.Shop

Website: www.sounddd.shop

Tel:  02 435 8998 | 085 396 8888

เขียนบทความ…SoundDD.Shop

โดย…บริษัท เอสพีเค ซาวด์ซิสเต็มส์ จำกัด

Share :

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก