Home » วิธีการทั้งหมด » วิธีการชำระเงิน » ผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิตดังนี้

ผ่อน 0% ด้วยบัตรเครดิต ดังนี้

สามารถใช้บัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์
(*สินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น)


บัตรเครดิตที่เข้าร่วมการผ่อนชำระแบบมีดอกเบี้ย 0% ยอดรวมราคาสินค้า (รวม VAT) โดยคิดจากยอดรวมของบิลการสั่งซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 3,6 และ 10 เดือน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

Credit-0%-no-Kbank

*** แก้ปัญหาเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหา เช่น ชำระเงินไม่สำเร็จ (404) คลิกเพื่อดูวิธีแก้ไข >>

Payment-2c2p-Bankmobile

เงื่อนไขสำหรับผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต


  • ราคาของสินค้าที่รวม Vat  มีมูลค่ามากกว่า 3,000.- ขึ้นไปจึงจะสามารถผ่อนชำระได้
  • การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต ระยะการผ่อนชำระ 3,6 และ 10 เดือน (สินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น) โดยจำนวนเงินและระยะเวลาของการผ่อนจ่ายนั้น ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าและอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  • ลูกค้าจะเป็นผู้ผ่อนชำระกับทางบัตรเครดิตของธนาคารที่ลูกค้าเลือกโดยตรง
  • สินค้าที่ถูกสั่งซื้อผ่านบริการผ่อนชำระ รับประกันตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด นโยบายการรับประกันสินค้า