วิธีใช้งาน…โหมดการสนทนาต่างๆ ของเครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม

วิธีใช้งาน โหมดการสนทนาต่างๆ ของเครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม เช่น โหมดการสนทนา Fifo , โหมดการใช้งาน Push To Talk ของ ชุดไมค์ประชุม ทำงานอย่างไร
Home » เกร็ดความรู้ (Tip & Trick) » วิธีใช้งาน…โหมดการสนทนาต่างๆ ของเครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม

Estimated reading time: 3 minute

วิธีใช้งาน โหมดการสนทนาต่างๆ ของเครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม หลังจากที่ได้รู้จักกับ ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุมกันแล้ว บทความนี้เรามาลงลึกกันหน่อย เกี่ยวกับเครื่องควบคุมชุดไมโครโฟนห้องประชุมกันครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านบทความที่แล้ว กดลิงค์นี้เลยครับ

โหมดควบคุมการใช้งานการสนทนาในรูปแบบต่างๆ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้งาน สามารถเลือกการใช้งานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ และให้ตรงลักษณะของงานที่ต้องการประชุม โดยสามารถควบคุมการใช้งานผ่าน “เครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม” ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการสนทนา และจ่ายไฟให้กับชุดไมค์ประชุมภายในชุดทั้งหมด ซึ่งเครื่องควบคุมจะสามารถเลือกใช้รูปแบบการสนทนาได้หลากหลายรูปแบบ

1. โหมดการสนทนา Chairman Only Mode

เรียกให้เข้าใจง่ายคือ “เฉพาะประธาน” ซึงในโหมดการสนทนานี้ เป็นโหมดที่ประธานจะสามารถใช้งาน และพูดได้เพียงท่านเดียวเท่านั้น ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมจะไม่สามารถใช้งานได้เลย

2. โหมดการสนทนา Fifo Mode

เรียกให้เข้าใจง่ายคือ “เข้าก่อนออกก่อน” ซึงในโหมดการสนทนานี้ เมื่อไมค์ตัวไหนกดใช้งานก่อน และครบตามจำนวนผู้ใช้งานที่เรากำหนดไว้ หากต้องการใช้งานไมค์เพิ่ม และกดใช้งาน ไมค์ตัวแรกที่กดใช้งานก่อน จะปิดการใช้งานอัตโนมัติ และถูกแทนที่ด้วยไมค์ตัวที่กดใช้งานล่าสุดนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น…   

เราได้กำหนดจำนวนผู้ใช้งานในชุดประชุมโดยรวมไว้ที่ 3 ท่าน

 • ไมค์ท่านที่ 1 กำลังใช้งาน -ไมค์ท่านที่ 2 กำลังใช้งาน และไมค์ท่านที่ 3 กำลังใช้งาน (ครบตามจำนวนที่กำหนด)
 • หากต้องการใช้ไมค์ท่านที่ 4 และกดใช้งานเพิ่ม ไมค์ท่านที่ 1 จะปิดการใช้งานอัตโนมัติ และถูกแทนที่การใช้งานด้วยไมค์ท่านที่ 4 นั่นเอง (นี่คือเข้าก่อน…ออกก่อน)

3. โหมดการสนทนา Lifo Mode

เรียกให้เข้าใจง่ายคือ “เข้าทีหลังออกก่อน” ซึงในโหมดการสนทนานี้ เป็นโหมดที่เมื่อไมค์ตัวไหนกดใช้งานทีหลัง และครบตามจำนวนผู้ใช้งานที่เรากำหนดไว้ หากต้องการใช้งานไมค์เพิ่ม และกดใช้งาน ไมค์ตัวที่กดใช้งานทีหลังจะปิดการใช้งานอัตโนมัติ และถูกแทนที่ด้วยไมค์ตัวที่กดใช้งานล่าสุดนั่นเอง เป็นโหมดการสนทนาที่ให้ความสำคัญแก่ผู้ที่กดใช้งานก่อน…

ตัวอย่างเช่น

เราได้กำหนดจำนวนผู้ใช้งานในชุดประชุมโดยรวมไว้ที่ 3 ท่าน

 • ไมค์ท่านที่ 1 กำลังใช้งาน , ไมค์ท่านที่ 2 กำลังใช้งาน และไมค์ท่านที่ 3 กำลังใช้งาน (ครบตามจำนวนที่กำหนด)
 • หากต้องการใช้ไมค์ท่านที่ 4 และกดใช้งานเพิ่ม ไมค์ท่านที่ 3 จะปิดการใช้งานอัตโนมัติ และถูกแทนที่การใช้งานด้วยไมค์ท่านที่ 4 นั่นเอง (นี่คือเข้าทีหลัง…ออกก่อน)

4. โหมดการสนทนา Limite Mode

เรียกให้เข้าใจง่ายคือ “จำกัดผู้ใช้งาน” ซึงในโหมดการสนทนานี้ จะจำกัดจำนวนไมค์ประชุม ตามที่ผู้ใช้งานได้กำหนดจำนวนผู้ใช้งานไว้ในระบบ

ตัวอย่างเช่น

เราได้กำหนดจำนวนผู้ใช้งานในชุดประชุมโดยรวมไว้ที่ 3 ท่าน

 • ไมค์ท่านที่ 1 กำลังใช้งาน , ไมค์ท่านที่ 2 กำลังใช้งาน และไมค์ท่านที่ 3 กำลังใช้งาน (ครบตามจำนวนที่กำหนด)
 • หากต้องการใช้งานไมค์ประชุมท่านที่ 4 จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการใช้งานครบตามจำนวน ที่ผู้ใช้งานได้กำหนดไว้แล้ว (นั่นคือ 3 ท่านนั่นเอง) ต้องมีไมค์ท่านที 1 – 3 ปิดใช้งานก่อน ไมค์ท่านที่ 4 จึงจะสามารถใช้งานได้ นั่นเอง (นี่คือ การจำกัดผู้ใช้งาน)

5. โหมดการสนทนา Free Mode

เรียกให้เข้าใจง่ายคือ “ใช้งานได้ทั้งหมด” ซึ่งในโหมดการสนทนานี้ ประธาน และผู้ร่วมประชุมทุกท่าน จะสามารถกดปิด-เปิดใช้งานไมค์ประชุมได้ทั้งหมด ได้อย่างอิสระ

6. โหมดการสนทนา Request Mode

เรียกให้เข้าใจง่ายคือ “โหมดร้องขอ” ซึ่งในโหมดการสนทนานี้ เป็นโหมดการใช้งานที่ผู้เข้าร่วมการประชุม จะต้องทำการร้องขอ หรือขออนุญาตต่อประธาน ก่อนการใช้งานไมค์ประชุมทุกครั้ง ซึ่งประธานจะมีสิทธิอนุญาตให้ใช้งาน หรือ ไม่อนุญาตก็ได้

7. โหมดการใช้งาน Push To Talk

วิธีใช้งาน โหมดการสนทนาต่างๆ ของเครื่องควบคุมชุดไมค์ประชุม เช่น โหมดการสนทนา Fifo , โหมดการใช้งาน Push To Talk ของ ชุดไมค์ประชุม ทำงานอย่างไรเรียกให้เข้าใจง่ายคือ “กดเพื่อพูด” ซึ่งในโหมดการสนทนานี้ เป็นโหมดการใช้งาน ที่เมื่อผู้ใช้งานต้องการใช้งาน ต้องกดปุ่มการใช้งานค้างไว้ เพื่อพูด และเมื่อพูดเสร็จ ก็ปล่อยปุ่มใช้งานเพื่อปิดการใช้งานนั่นเอง

8. โหมดการสนทนา Voice Mode

เรียกให้เข้าใจง่ายคือ “ระบบตรวจจับเสียง” ซึ่งในโหมดการสนทนานี้ เป็นโหมดการสนทนาที่ไมค์ประชุม จะทำการตรวจจับสัญญาณเสียงของผู้ใช้งาน เพื่อเปิดการใช้งานให้อัตโนมัติในขณะที่เราทำการพูด

และไมค์ประชุมจะปิดการใช้งานให้โดยอัตโนมัติ หากเราหยุดพูด และไมค์ไม่ได้รับเสียงอย่างต่อเนื่อง หรือเสียงหยุด และขาดช่วงไป

9. โหมดการสนทนา Test Mode

เรียกให้เข้าใจง่ายคือ “ทดสอบระบบก่อนเริ่มประชุม” ซึ่งในโหมดการสนทนานี้ เป็นโหมดที่ถูกออกแบบการใช้งานออกมา ให้ผู้ใช้งานได้ทดสอบอุปกรณ์ภายในชุดประชุมทั้งหมด เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มการประชุมนั่นเอง เพื่อลดข้อผิดพลาดขณะประชุม และเพื่อบรรยากาศที่ดีในทุกวาระการประชุมนั่นเอง

สรุป

ทั้งหมดนี้คือโหมดการสนทนา ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถพบเจอได้ทั่วไป กับชุดควบคุมชุดไมค์ประชุม โหมดการสนทนาที่มีให้เลือกใช้งาน บางครั้งอาจขึ้นอยู่ที่การออกแบบที่แข่งขันกันในท้องตลาด ในแต่ละแบรนด์แต่ละผู้ผลิต ความสามารถของชุดประชุมของแต่ละยี่ห้อ และแต่ละราคา หากต้องการเลือกใช้งานชุดไมค์ประชุม  ก็อย่าลืม ตรวจสอบโหมดการสนทนาในรูปแบบต่างๆ ของชุดควบคุมไมค์ประชุม ให้ตอบโจทย์การใช้งาน ได้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน บริษัท หรือองค์กรของคุณ ด้วยนะครับ…

แชร์หน้านี้ :

บทความ สาระความรู้

AuraCast คือ อะไร? เจาะลึกความสามารถใหม่ของบลูทูธ 5.2

ทำความรู้จักกับ Bluetooth AuraCast ความสามารถใหม่ของบลูทูธเวอร์ชัน 5.2 ที่จะช่วยให้คุเชื่อมต่อกับอุปกรณไร้สายได้แบบไร้ขีดจำกัด อยากรู้ คลิกดิ!

พรีวิว SoundVISION ACS-1200S และ ACS-1000 ลดไซซ์แต่ซาวด์เดิม

พรีวิว ซีรีส์ลำโพง Active Column ที่ขายดีที่สุด รุ่นใหม่ SoundVISION ACS-1200S และ SoundVision ACS-1000 จะน่าสนใจแค่ไหน อยากรู้คลิกดิ!

เพลงนี้เพลงอะไร? รวม 4 วิธี “ค้นหาเพลง” ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

เคยเป็นมั้ย? อาการที่นึกเนื้อเพลงอะไรซักเพลง แล้วร้องติดปากอยู่ทั้งวัน ได้แต่คิดว่า เพลงนี้เพลงอะไร ในบทความนี้จะพาชม 4 วิธี "ค้นหาเพลง" อยากรู้ คลิกเลย!

พรีวิว JBL VTX M Series ลำโพงมอนิเตอร์ระดับ Professional

ทำความรู้จักกับ JBL VTX M Series ลำโพงมอนิเตอร์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงมากมาย จะน่าสนใจแค่ไหน อยากรู้ คลิกเลย!

โปรโมชั่น

ประกาศรายชื่อ Live สด จับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท SoundDD End Year Sale 2023

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อภายใน วันที่ 1 – 30 ธ.ค. 2566 ตั้งแต่ 20,000 บาท หรือ 50,000 บาท ขึ้นไป และลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัลภายในวันที่...[อ่านต่อ คลิก]

JBL PARTY BOX ลำโพงบลูทูธไร้สาย เสียงเบสสะใจ สำหรับสายปาร์ตี้ ด้วยระบบไฟ Light Show

ปาร์ตี้ที่บ้านได้ด้วย JBL PARTYBOX เป็นลำโพงบลูทูธ ที่มีฟังก์ชั่นออกแบบมาให้มีสีสัน ฟังมีความสนุก ให้เสียงที่ดังสะใจ เบสกระหึ่ม สะเทือน

ลดล้างสต๊อก เครื่องเสียง Clearance Sale ส่งท้ายปี 2024

ยกขบวน ลดโหด ลดเยอะ ลดแรง ทุบคลัง ทลายสโตร์ จำนวนจำกัด หมดแล้ว หมดเลย

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานติดตั้ง ระบบเสียงแบคกราวด์มิวสิค ร้าน Vaca Bar & Grill

ผลงานติดตั้งครั้งนี้เป็น ระบบเสียงแบคกราวด์มิวสิค จากร้าน Vaca Bar & Grill เราจะพาไปชมกันว่าทางร้านจะเลือกติดตั้งลำโพงแบรนด์และรุ่นอะไรเพื่อสร้างบรรยายที่สุดพิเศษด้วยเพลงแบคกราวด์มิวสิค

ผลงานติดตั้ง ระบบเสียง เรือนศรีวไลย นนทบุรี

งานติดตั้งระบบเสียง เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับงานร่วมถึงการกระจายเสียงให้กับแขกในงานให้มีคุณภาพเท่าๆ กัน ในงานนี้มีสินค้าจากแบรนด์ดังๆ มากมาย

ผลงานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะ บ้านลูกค้า

ผลงานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะ บ้านลูกค้า ขอขอบคุณ ลูกค้าใจดี ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อและใช้บริการ จากทีมงาน SoundDD

ผลงานติดตั้ง ระบบภาพและเสียง มูลนิธิจิตต์ประสาน

ขอขอบคุณ มูลนิธิจิตต์ประสาน ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อและใช้บริการออกแบบและติดตั้งชุดไมค์ประชุมดิจิตอล จากทีมงาน SoundDD

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก