EXPANDER/GATE และ LIMITER คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร

EXPANDER/GATE และ LIMITER คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร กออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงาน และการสร้างสีสันทางด้านคุณภาพของผลงานด้านระบบเสียง
Home » เกร็ดความรู้ (Tip & Trick) » EXPANDER/GATE และ LIMITER คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร

Estimated reading time: 3 minute

EXPANDER/GATE และ LIMITER คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร อุปกรณ์ประเภทนี้มักพบเห็น ได้ทั้งอุปกรณ์ที่เป็นระบบอนาล็อก และ ภายในดิจิตอลมิกเซอร์แทบทุกรุ่น ซึ่งบางท่านอาจจะยังสงสัยในการทำงานของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ ว่ามีวิธีการใช้งานแบบไหน มีประโยชน์ยังไง บทความนี้เราจะมาอธิบายเพื่อให้ท่าน ได้รู้จักอุปกรณ์ชนิดนี้ให้มากยิ่งขึ้น…

EXPANDER/GATE

บางท่านเรียกสั้นๆ ว่า “เกท” (GATE) ทำหน้าที่ขยาย และเปิดประตู (GATE) ให้สัญญาณเข้ามาในเครื่องตามระดับค่าความต้องการของผู้ใช้งาน ว่าจะให้สัญญาณมีระดับความแรงมากน้อยเพียงใด ที่ต้องการให้เครื่องเริ่มทำงาน….เมื่อเราหมุนปุ่มนี้ขึ้นเปรียบเสมือนในการเปิดประตู “เกท” และปล่อยสัญญาณเสียงนั้นให้ผ่านเครื่องออกไปได้

หมายเหตุ: การทำงานของ EXPANDER/GATE จะตรงกันข้ามกันกับ COMPRESSOR นั่นคือ…

EXPANDER/GATE หากระดับสัญญาณความแรงที่เข้าเครื่องมา ไม่ถึงค่าที่เราตั้งไว้ EXPANDER/GATE จะไม่ยอมให้สัญญาณนั้นผ่านเครื่องออกไปได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับ COMPRESSOR ซี่งทำหน้าที่กดระดับสัญญาณเสียงที่เข้ามา ไม่ให้เกินค่าที่เราตั้งไว้…นั่นเอง

โดยมีการทำงานของปุ่มปรับต่างๆ และฟังก์ชั่นการใช้งาน ดังนี้

ปุ่ม THRESHOLD

เป็นปุ่มใช้ในการตั้งค่าระดับสัญญาณเสียงเริ่มต้น เพื่อให้เกทเริ่มทำงาน ในการยอมเปิดประตูเกทให้เสียงผ่านเครื่องออกไปได้ ซึ่งมีหน่วยเป็นค่า dB

เช่น เราตั้งค่าไว้ที่ -60dB หากมีสัญญาณเสียงที่เข้ามา มีระดับความแรงต่ำกว่า -60dB เกทก็จะไม่ปล่อยให้สัญญาณเสียงผ่านเครื่องออกไปได้ แต่หากสัญญาณที่เข้ามามีความแรงเกิน -60dB เกทก็จะปล่อยให้สัญญาณเสียงผ่านออกไปได้โดยสะดวก…

ซึ่งมีเทคนิคการใช้งานดังนี้….

EXPANDER/GATE และ LIMITER คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร กออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงาน และการสร้างสีสันทางด้านคุณภาพของผลงานด้านระบบเสียง

หากเราปรับไว้ที่ตำแหน่งต่ำสุด หรือ OFF เป็นการปิดการใชทำงานของเกท นั่นหมายความว่า ไม่ว่าสัญญาณที่เข้ามาภายในเครื่องจะมีระดับความแรงเท่าใด เกทก็จะปล่อยให้สัญญาณผ่านเครื่องออกไปได้ทั้งหมด หรือเราเรียกว่าการ “By Pass” นั่นเอง

เราจะต้องตั้งค่า THRESHOLD ที่เท่าไรหละทีนี้ !!

ในด้านเทคนิคการตั้งค่า THRESHOLD ของเกทนั้น ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการใช้เกทในการควบคุมเสียงอะไร เช่น หากเราต้องการควบคุมเสียงไมค์ผู้บรรยาย ไมค์นักร้อง หรือต้องการควบคุมเสียงภายในระบบทั้งหมด เราอาจจะต้องตั้งค่า THRESHOLD ไว้จุดที่ต่ำกว่า – 45 dB เพื่อยอมปล่อยให้เสียงที่มีระดับสัญญาณที่เบาๆ ผ่านออกเครื่องไปได้ ในส่วนนี้อาจจะสามารถป้องกันเสียงจำพวกเสียงลม เสียงบรรยากาศรอบข้างภายในงาน เพื่อป้องกันสัญญาณเหล่านี้ ที่ผสมเข้ามากับไมโครโฟน ซึ่งเป็นเสียงที่เราไม่ต้องการ ผ่านเครื่องออกไปได้ ช่วยทำให้สัญญาณที่ผ่านเครื่องเข้ามามีความสะอาด และลดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย แต่หากเราต้องการใช้เกท ในการควบคุมเสียงประเภทกลองชุด เสียงประเภทไมค์กระเดื่อง ไมค์สแนร์ หรือแม้กระทั่งไมค์จ่อเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ที่มีสัญญาณที่แรง ซึ่งควรตั้งค่าที่ระดับสูงกว่า -45dB ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความดังของกลอง หรือเครื่องดนตรีชิ้นนั้นๆ และขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้งานพิจารณาตามระดับตามความเหมาะสม

ปุ่ม RELEASE

EXPANDER/GATE และ LIMITER คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร กออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงาน และการสร้างสีสันทางด้านคุณภาพของผลงานด้านระบบเสียง

เป็นปุ่มสำหรับการตั้งค่าหน่วงเวลา เร็ว หรือช้า ในการปิดประตูเกท ภายหลังจากที่ไม่มีสัญญาณเสียงใดๆ ผ่านเข้ามาในเครื่องอีก หรือสัญญาณที่เข้ามานั้น มีระดับความแรงต่ำกว่าค่า THRESHOLD ที่เราตั้งไว้นั่นเอง…

เราเรียกค่าระยะเวลานี้ว่า “Release Time” ค่าที่มีให้เราปรับใช้งานในปุ่ม นั่นคือ …

Fast (เร็ว) หมายความว่า เกทจะปิดอย่างรวดเร็วหลังจากที่ไม่มีสัญญาณเสียงใดๆ ผ่านเข้ามาในเครื่องอีก

Slow (ช้า) หมายความว่า เกทจะหน่วงเวลาไว้ระยะหนึ่งแล้วจึงค่อยปิด ซึ่งระยะเวลาเร็วหรือช้าแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับค่าที่ผู้ใช้งานตั้งไว้

แล้วเราจะตั้งค่า Release Time ยังไงดีหละทีนี้ !

EXPANDER/GATE และ LIMITER คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร กออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงาน และการสร้างสีสันทางด้านคุณภาพของผลงานด้านระบบเสียง

ค่า Release Time ของเกท จะตั้งเป็นเท่าไรนั้น ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการใช้กับเสียงอะไร เช่น ไมค์สำหรับพิธีกรสำหรับเสียงพูด หรือเสียงนักร้อง ให้ปรับไว้ที่ประมาณบ่ายสองโมง [Slow] เพราะเสียงคนเราจะมีปลายหางเสียง เช่น เสียงตัว (Sเอส) ,(Hเอช) ,(Toทู ) ,(ช) ,(ซ) ฯลฯ.. เป็นต้น ปลายหางเสียงเหล่านี้จะได้ไม่ขาดหายไป

ส่วนการปรับเสียงจากเครื่องดนตรี เช่น เสียงกลองกระเดื่อง ถ้าเราไม่ต้องการเสียงกระพือของหนังกลอง หลังจากที่เราเหยียบกระเดื่องลงไปหรือตีสแนร์กลองครั้งแรกลงไป ก็ให้เวลาในการปิดเกทเร็วขึ้น (Fast) หรือเสียงไฮแฮต หากเราไม่ต้องการให้มีปลายหางเสียงมากเกินไป ก็ให้ปิดเกทให้เร็วขึ้นเพื่อปลายหางเสียงที่เบาๆ จะได้ถูกตัดออกไป

หมายเหตุ...ปุ่ม RELEASE ในส่วนของภาค EXPANDER/GATE นี้ ในเครื่องบางรุ่นอาจจะไม่มีให้ใช้งาน และบางรุ่นอาจทำเป็นปุ่มกด เพื่อให้กดเลือกใช้งาน

ปุ่ม RATIO

ลิมิตเตอร์ทำหน้าที่รักษาระดับสัญญาณด้านขาออกของเครื่องให้มีความแรงสูงสุดได้ไม่เกินค่าที่เราตั้งไว้
เช่น เราตั้งค่าไว้ที่ 0dB สัญญาณขาออกก็จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 0dB หรือ หากเราตั้งไว้ที่ +5dB สัญญาณขาออกของเครื่องก็จะออกได้สูงสุดได้ไม่เกิน +5dB นั่นเอง…

หมายเหตุปุ่ม RATIO นี้ในส่วนของภาค EXPANDER/GATE ในเครื่องบางรุ่นอาจจะไม่มีให้ใช้งาน แต่ในดิจิตอลมิกเซอร์นั้นมีฟังก์ชั่นนี้ให้เราเลือกใช้งานได้อย่างอิสระ

LIMITER

EXPANDER/GATE และ LIMITER คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร กออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงาน และการสร้างสีสันทางด้านคุณภาพของผลงานด้านระบบเสียง

ลิมิตเตอร์ทำหน้าที่รักษาระดับสัญญาณด้านขาออกของเครื่องให้มีความแรงสูงสุดได้ไม่เกินค่าที่เราตั้งไว้

เช่น เราตั้งค่าไว้ที่ 0dB สัญญาณขาออกก็จะออกได้สูงสุดไม่เกิน 0dB หรือ หากเราตั้งไว้ที่ +5dB สัญญาณขาออกของเครื่องก็จะออกได้สูงสุดได้ไม่เกิน +5dB นั่นเอง…

โดยมีเทคนิคการตั้งค่าการใช้งาน LIMITER ดังนี้…

 • เสียงงานพูด หรือ ร้องเพลง ควรตั้ง LIMITER ไว้ที่ระดับ 0 dB
 • เสียงเครื่องดนตรีชนิดที่ให้เสียงที่มีน้ำหนักกระแทกกระทั้น เช่น เสียงกระเดื่องของกลองชุด เสียงสแนร์ เสียงเบส เป็นต้น ควรตั้ง LIMITER ไว้ที่ระดับ +5dB – +10dB
 • เสียงเครื่องดนตรีชนิดที่ให้เสียงในระดับปกติ ควรตั้ง LIMITER ไว้ที่ระดับ 0dB

หมายเหตุ…การตั้งค่า LIMITER ไว้ที่ค่าเท่าไหร่นั้น อาจขึ้นอยู่ที่ความเหมาะสมตามที่ผู้ใช้งานต้องการกำหนด

EXPANDER/GATE และ LIMITER นั้นถูกออกแบบมาเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงาน และการสร้างสีสันทางด้านคุณภาพของผลงานด้านระบบเสียง ทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเรา…แล้วหละครับว่าจะสามารถรีดเอาความสามารถของอุปกรณ์ชนิดนี้ ออกมาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับลักษณะงานของเราได้มากน้อยเพียงใด ยังไงก็อย่าลืมศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ชนิดนี้ให้มากๆ นะครับ และหมั่นฝึกฝนเทคนิคการใช้งานในหน้างานจริง เพื่อให้เกิดความชำนาญที่สูงสุด…

เขียนบทความ…SoundDD.Shop

โดย…บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์ที่: @sounddd.shop (มี @ ข้างหน้าด้วยนะครับ)

Facebook : SoundDD.Shop

Website: www.sounddd.shop

Tel:  02 435 8998 | 085 396 8888

แชร์หน้านี้ :

บทความ สาระความรู้

AuraCast คือ อะไร? เจาะลึกความสามารถใหม่ของบลูทูธ 5.2

ทำความรู้จักกับ Bluetooth AuraCast ความสามารถใหม่ของบลูทูธเวอร์ชัน 5.2 ที่จะช่วยให้คุเชื่อมต่อกับอุปกรณไร้สายได้แบบไร้ขีดจำกัด อยากรู้ คลิกดิ!

พรีวิว SoundVISION ACS-1200S และ ACS-1000 ลดไซซ์แต่ซาวด์เดิม

พรีวิว ซีรีส์ลำโพง Active Column ที่ขายดีที่สุด รุ่นใหม่ SoundVISION ACS-1200S และ SoundVision ACS-1000 จะน่าสนใจแค่ไหน อยากรู้คลิกดิ!

เพลงนี้เพลงอะไร? รวม 4 วิธี “ค้นหาเพลง” ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

เคยเป็นมั้ย? อาการที่นึกเนื้อเพลงอะไรซักเพลง แล้วร้องติดปากอยู่ทั้งวัน ได้แต่คิดว่า เพลงนี้เพลงอะไร ในบทความนี้จะพาชม 4 วิธี "ค้นหาเพลง" อยากรู้ คลิกเลย!

พรีวิว JBL VTX M Series ลำโพงมอนิเตอร์ระดับ Professional

ทำความรู้จักกับ JBL VTX M Series ลำโพงมอนิเตอร์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงมากมาย จะน่าสนใจแค่ไหน อยากรู้ คลิกเลย!

โปรโมชั่น

ประกาศรายชื่อ Live สด จับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท SoundDD End Year Sale 2023

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อภายใน วันที่ 1 – 30 ธ.ค. 2566 ตั้งแต่ 20,000 บาท หรือ 50,000 บาท ขึ้นไป และลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัลภายในวันที่...[อ่านต่อ คลิก]

JBL PARTY BOX ลำโพงบลูทูธไร้สาย เสียงเบสสะใจ สำหรับสายปาร์ตี้ ด้วยระบบไฟ Light Show

ปาร์ตี้ที่บ้านได้ด้วย JBL PARTYBOX เป็นลำโพงบลูทูธ ที่มีฟังก์ชั่นออกแบบมาให้มีสีสัน ฟังมีความสนุก ให้เสียงที่ดังสะใจ เบสกระหึ่ม สะเทือน

ลดล้างสต๊อก เครื่องเสียง Clearance Sale ส่งท้ายปี 2024

ยกขบวน ลดโหด ลดเยอะ ลดแรง ทุบคลัง ทลายสโตร์ จำนวนจำกัด หมดแล้ว หมดเลย

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานติดตั้ง ระบบเสียงแบคกราวด์มิวสิค ร้าน Vaca Bar & Grill

ผลงานติดตั้งครั้งนี้เป็น ระบบเสียงแบคกราวด์มิวสิค จากร้าน Vaca Bar & Grill เราจะพาไปชมกันว่าทางร้านจะเลือกติดตั้งลำโพงแบรนด์และรุ่นอะไรเพื่อสร้างบรรยายที่สุดพิเศษด้วยเพลงแบคกราวด์มิวสิค

ผลงานติดตั้ง ระบบเสียง เรือนศรีวไลย นนทบุรี

งานติดตั้งระบบเสียง เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับงานร่วมถึงการกระจายเสียงให้กับแขกในงานให้มีคุณภาพเท่าๆ กัน ในงานนี้มีสินค้าจากแบรนด์ดังๆ มากมาย

ผลงานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะ บ้านลูกค้า

ผลงานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะ บ้านลูกค้า ขอขอบคุณ ลูกค้าใจดี ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อและใช้บริการ จากทีมงาน SoundDD

ผลงานติดตั้ง ระบบภาพและเสียง มูลนิธิจิตต์ประสาน

ขอขอบคุณ มูลนิธิจิตต์ประสาน ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อและใช้บริการออกแบบและติดตั้งชุดไมค์ประชุมดิจิตอล จากทีมงาน SoundDD

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก