ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตไม่ได้ ทำอย่างไร? | มาดูวิธีการ Verify by VISA แบบง่ายๆด้วยตนเอง
สำหรับการสั่งซื้อสินค้า แล้วทำการชำระเงินแบบตัดบัตรเครดิตออนไลน์ที่เว็บไซต์ บัตรบางใบอาจจะติดปัญหาไม่สามารถชำระได้ เบื้องต้นอาจเป็นเพราะว่าบัตรยังไม่ผ่านการ Verify by Visa ซึ่งเป็นการยืนยันเพื่อความปลอดภัยอีกขั้น ที่หลายๆธนาคารก็มีมาให้ใช้กันแล้ว


วิธีการ Verify by Visa แบบง่ายๆด้วยตนเอง 

เมื่อทำขั้นตอน Verify by Visa บัตรแล้วให้ลองทำรายการสั่งซื้อเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากยังไม่สามารถชำระได้ ให้ลองตรวจสอบวงเงินของบัตรที่เหลืออยู่ หรือติดต่อธนาคารของท่านเพื่อหาวิธีแก้ไขเพิ่มเติม