วิธีชำระด้วยบัตรเครดิต


สำหรับลูกค้าที่เลือกชำระแบบ ตัดบัตรเครดิต รอสักครู่ ระบบจะพาท่านไปในหน้าต่อไป แต่หากรอนานเกินไป ให้คลิกปุ่ม “PAY VIA KASIKORN PAYMENT GATEWAY”

NO-0--Payment

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

สำหรับลูกค้าที่เลือกชำระแบบ ตัดบัตรเครดิต รอสักครู่ ระบบจะพาท่านไปในหน้าต่อไป แต่หากรอนานเกินไป ให้คลิกปุ่ม “PAY VIA KASIKORN PAYMENT GATEWAY”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

สำหรับลูกค้าที่เลือกชำระแบบ ตัดบัตรเครดิต รอสักครู่ ระบบจะพาท่านไปในหน้าต่อไป แต่หากรอนานเกินไป ให้คลิกปุ่ม “PAY VIA KASIKORN PAYMENT GATEWAY”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ระบบจะนำท่านไปสู่หน้า K Payment Gateway ดังภาพ (รองรับบัตรทุกธนาคาร) โดยบัตรของท่านต้องผ่านขั้นตอน
Verified by visa แล้ว (ดูรายละเอียด คลิก)

 • Card Type: เลือกประเภทบัตร Visa หรือ Mastercard
 • Credit Card Number: กรอกหมายเลขบัตร
 • Security Code (CVV2): กรอก รหัสลับ 3 หลัก (จะอยู่ด้านหลังบัตร)
 • Expiry Date (mm//yyyy): กรอกวันหมดอายุของบัตร (ดูที่บัตร)
 • Card Holder Name: กรอก ชื่อเจ้าของบัตร
 • Country of Issuing Bank: เลือกประเทศให้ตรงกับบัตรของท่าน
 • Issuing Bank: เลือกธนาคารให้ตรงกับบัตรของท่าน (ชื่อธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ)
 • Not in List: กรอกชื่อธนาคารของท่าน (ภาษาอังกฤษ) ติ๊กที่ช่องนี้เฉพาะในกรณีที่ธนาคารของท่านไม่มีให้เลือกในช่องด้านบน (Issuing Bank)

จากนั้น คลิกปุ่ม “PAY NOW”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ระบบจะนำท่านไปสู่หน้า K Payment Gateway ดังภาพ (รองรับบัตรทุกธนาคาร) โดยบัตรของท่านต้องผ่านขั้นตอน
Verified by visa แล้ว (ดูรายละเอียด คลิก)

 • Card Type: เลือกประเภทบัตร Visa หรือ Mastercard
 • Credit Card Number: กรอกหมายเลขบัตร
 • Security Code (CVV2): กรอก รหัสลับ 3 หลัก (จะอยู่่ด้านหลังบัตร)
 • Expiry Date (mm//yyyy): กรอกวันหมดอายุของบัตร (ดูที่บัตร)
 • Card Holder Name: กรอก ชื่อเจ้าของบัตร
 • Country of Issuing Bank: เลือกประเทศให้ตรงกับบัตรของท่าน
 • Issuing Bank: เลือกธนาคารให้ตรงกับบัตรของท่าน (ชื่อธนารคารเป็นภาษาอังกฤษ)
 • Not in List: กรอกชื่อธนาคารของท่าน (ภาษาอังกฤษ) ติ๊กที่ช่องนี้เฉพาะในกรณีที่ธนาคารของท่านไม่มีให้เลือกในช่องด้านบน (Issuing Bank)

จากนั้น คลิกปุ่ม “PAY NOW”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ระบบจะนำท่านไปสู่หน้า K Payment Gateway ดังภาพ (รองรับบัตรทุกธนาคาร) โดยบัตรของท่านต้องผ่านขั้นตอน
Verified by visa แล้ว (ดูรายละเอียด คลิก)

 • Card Type: เลือกประเภทบัตร Visa หรือ Mastercard
 • Credit Card Number: กรอกหมายเลขบัตร
 • Security Code (CVV2): กรอก รหัสลับ 3 หลัก (จะอยู่่ด้านหลังบัตร)
 • Expiry Date (mm//yyyy): กรอกวันหมดอายุของบัตร (ดูที่บัตร)
 • Card Holder Name: กรอก ชื่อเจ้าของบัตร
 • Country of Issuing Bank: เลือกประเทศให้ตรงกับบัตรของท่าน
 • Issuing Bank: เลือกธนาคารให้ตรงกับบัตรของท่าน (ชื่อธนารคารเป็นภาษาอังกฤษ)
 • Not in List: กรอกชื่อธนาคารของท่าน (ภาษาอังกฤษ) ติ๊กที่ช่องนี้เฉพาะในกรณีที่ธนาคารของท่านไม่มีให้เลือกในช่องด้านบน (Issuing Bank)

จากนั้น คลิกปุ่ม “PAY NOW”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

หน้า Payment Result ดังภาพ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ ที่เว็บไซต์ SoundDD.Shop โดยอัติโนมัติ
หากรอนานกว่าปกติ แล้วระบบยังไม่พาท่านกลับสู่เว็บไซต์ SoundDD.Shop ให้ท่านคลิกปุ่ม “GO BACK TO MERCHANT WEBSITE” ถือเป็นการสิ้นสุดการสั่งซื้อ

*ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทางนี้ ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ
ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

หน้า Payment Result ดังภาพ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ ที่เว็บไซต์ SoundDD.Shop โดยอัติโนมัติ
หากรอนานกว่าปกติ แล้วระบบยังไม่พาท่านกลับสู่เว็บไซต์ SoundDD.Shop ให้ท่านคลิกปุ่ม “GO BACK TO MERCHANT WEBSITE” ถือเป็นการสิ้นสุดการสั่งซื้อ

*ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทางนี้ ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ
ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

หน้า Payment Result ดังภาพ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ ที่เว็บไซต์ SoundDD.Shop โดยอัติโนมัติ
หากรอนานกว่าปกติ แล้วระบบยังไม่พาท่านกลับสู่เว็บไซต์ SoundDD.Shop ให้ท่านคลิกปุ่ม “GO BACK TO MERCHANT WEBSITE” ถือเป็นการสิ้นสุดการสั่งซื้อ

*ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทางนี้ ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ
ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

หมายเหตุ: บัตรเครดิตที่จะต้องผ่านขั้นตอน Verify by VISA ก่อน คลิก

บัตรที่ยังไม่ได้ Verify by VISA
ระบบจะบังคับให้ทำการยืนยันข้อมูลก่อน ว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรจริงๆ ด้วยวิธีการง่ายๆ 

ระบุหมายเลขบัตรเครดิต และคลิกปุ่ม “สมัครใช้บริการ”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

หมายเหตุ: บัตรเครดิตที่จะต้องผ่านขั้นตอน Verify by VISA ก่อน คลิก

บัตรที่ยังไม่ได้ Verify by VISA
ระบบจะบังคับให้ทำการยืนยันข้อมูลก่อน ว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรจริงๆ ด้วยวิธีการง่ายๆ 

ระบุหมายเลขบัตรเครดิต และคลิกปุ่ม “สมัครใช้บริการ”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

หมายเหตุ: บัตรเครดิตที่จะต้องผ่านขั้นตอน Verify by VISA ก่อน คลิก

บัตรที่ยังไม่ได้ Verify by VISA
ระบบจะบังคับให้ทำการยืนยันข้อมูลก่อน ว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรจริงๆ ด้วยวิธีการง่ายๆ 

ระบุหมายเลขบัตรเครดิต และคลิกปุ่ม “สมัครใช้บริการ”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 • หมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต: กรอกหมายเลขบัตร 16 หลัก
 • วันหมดอายุ: กรอกวันหมดอายุของบัตร (ดูที่บัตร)
 • เลขที่บัญชีที่ผูกกับบัตรเครดิต: หมายเลขบัญชี 10 หลัก
 • วันเดือนปีเกิด: กรอกวันเดือนปี (ค.ศ.)

จากนั้น คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 • หมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต: กรอกหมายเลขบัตร 16 หลัก
 • วันหมดอายุ: กรอกวันหมดอายุของบัตร (ดูที่บัตร)
 • เลขที่บัญชีที่ผูกกับบัตรเครดิต: หมายเลขบัญชี 10 หลัก
 • วันเดือนปีเกิด: กรอกวันเดือนปี (ค.ศ.)

จากนั้น คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 • หมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต: กรอกหมายเลขบัตร 16 หลัก
 • วันหมดอายุ: กรอกวันหมดอายุของบัตร (ดูที่บัตร)
 • เลขที่บัญชีที่ผูกกับบัตรเครดิต: หมายเลขบัญชี 10 หลัก
 • วันเดือนปีเกิด: กรอกวันเดือนปี (ค.ศ.)

จากนั้น คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป” เพื่อสมัครรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP)

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป” เพื่อสมัครรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP)

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป” เพื่อสมัครรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP)

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 • กำหนดข้อความเพื่อแสดงความเป็นส่วนตัวของท่าน: ข้อความสำหรับกันลืมรหัสผ่าน
 • เลือกภาษาในการรับรหัสความปลอดภัย SMS-OTP: ไทย และ อังกฤษ
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และทำการคลิกปุ่ม “Validate Phone No”
 • ระบุรหัสรักษาความปลอดภัย SMS-OTP: OTP ที่ทำการส่งให้ทาง SMS โทรศัพท์ที่ระบุ

จากนั้น คลิกปุ่ม “ตกลง”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 • กำหนดข้อความเพื่อแสดงความเป็นส่วนตัวของท่าน: ข้อความสำหรับกันลืมรหัสผ่าน
 • เลือกภาษาในการรับรหัสความปลอดภัย SMS-OTP: ไทย และ อังกฤษ
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และทำการคลิกปุ่ม “Validate Phone No”
 • ระบุรหัสรักษาความปลอดภัย SMS-OTP: OTP ที่ทำการส่งให้ทาง SMS โทรศัพท์ที่ระบุ

จากนั้น คลิกปุ่ม “ตกลง”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 • กำหนดข้อความเพื่อแสดงความเป็นส่วนตัวของท่าน: ข้อความสำหรับกันลืมรหัสผ่าน
 • เลือกภาษาในการรับรหัสความปลอดภัย SMS-OTP: ไทย และ อังกฤษ
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และทำการคลิกปุ่ม “Validate Phone No”
 • ระบุรหัสรักษาความปลอดภัย SMS-OTP: OTP ที่ทำการส่งให้ทาง SMS โทรศัพท์ที่ระบุ

จากนั้น คลิกปุ่ม “ตกลง”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

อ่านเงื่อนไขข้อตกลงและทำการ ติ๊กปุ่มเพื่อยอมรับข้อตกลง
จากนั้น คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

อ่านเงื่อนไขข้อตกลงและทำการ ติ๊กปุ่มเพื่อยอมรับข้อตกลง
จากนั้น คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

อ่านเงื่อนไขข้อตกลงและทำการ ติ๊กปุ่มเพื่อยอมรับข้อตกลง
จากนั้น คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำรายการเสร็จสมบูรณ์

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำรายการเสร็จสมบูรณ์

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำรายการเสร็จสมบูรณ์

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)