นโยบายการชำระเงิน (Payment Policy)

ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

เลขที่บัญชีในการชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขที่บัญชี 047-2-26779-7

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขที่บัญชี 047-2-26779-7
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขที่บัญชี 186-2-27506-7
ชื่อบัญชี บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
พร้อมเพย์ 0 1055 5210 6163
(ฟรีค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เลขที่บัญชี 186-2-27506-7

ชื่อบัญชี บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
พร้อมเพย์ 0 1055 5210 6163
(ฟรีค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร)

วิธีการชำระแบบ QR CODE

วิธีการชำระเงินแบบ QR CODE

ลูกค้าสามารถใช้ Mobile Banking Application ของธนาคารที่ได้รับอนุญาต เช่น ธนาคารกสิกร ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรี อยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ Mobile Application ของผู้ให้บริการ E-Wallet ที่รองรับ เช่น AIS mPAY, TrueMoney เป็นต้น สแกน QR Code มาตรฐาน เพื่อชำระเงินได้ทันที

วิธีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

วิธีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

 1. หลังจากท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน “Pay-In-Slip”
 2. นำบิลไปที่ เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์, กรุงเทพ, กสิกรไทย หรือกรุงไทย
 3. ชำระสินค้าและบริการตามยอดเงิน
วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

 1. เมื่อท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ระบบจะนำท่านไปสู่เว็บไซต์ Kbank เพื่อดำเนินการต่อไป
 2. กรอกรายละเอียดบัตรเครดิตของท่านให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
 3. ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ให้ท่านนำรหัส OTP ที่ได้รับมากรอกที่หน้าเว็บไซต์ในช่อง รหัส OTP (หากท่านไม่ได้รับรหัส OTP กรุณากดปุ่ม “ขอรหัส OTP” เพื่อให้ระบบทำการส่งรหัส OTP ให้ท่านอีกครั้ง)
 4. กดปุ่ม “ต่อไป” เพื่อดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

สามารถชำระผ่านบัตร Visa และ บัตร Master Card เฉพาะบัตรที่ออกโดยธนาคารสาขาในประเทศไทย เท่านั้น (Support for Card issuer from Thailand Only)

วิธีการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตแบบ 0%

วิธีการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตแบบ 0%

สามารถใช้บัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ Cinque Terre และ Cinque Terre
บัตรเครดิตที่เข้าร่วมการผ่อน 0%  Cinque Terre โดยมีขั้นต่ำ 1 รายการต่อ 1 บิล ยอดขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาการผ่อนชำระ 3,6 และ 10 เดือน
วิธีการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตแบบลูกค้ารับภาระดอกเบี้ย

วิธีการผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตแบบลูกค้ารับภาระดอกเบี้ย

สามารถใช้บัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ Cinque Terre และ Cinque Terre
Cinque Terre Cinque Terre
บัตรเครดิตที่เข้าร่วมการผ่อนชำระแบบมีดอกเบี้ย 0.65% ยอดรวมราคาสินค้า (รวม VAT) โดยคิดจากยอดรวมของบิลการสั่งซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 3,6 และ 10 เดือน ตามเงื่อนไข

วิธีการยืนยันการชำระเงิน

วิธีการยืนยันการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ช่องทางที่ 1 : แจ้งชำระผ่านทางแบบฟอร์มสำหรับแจ้งชำระเงิน หรือ อีเมล์แจ้งเจ้าหน้าที่ [email protected] พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินโดยการ Scan หรือ  Capture screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในกรณีโอนผ่าน Internet Banking โดยกรุณาระบุหมายเลขสั่งซื้อ ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ แสดงในหลักฐานการโอนเงิน
 • ช่องทางที่ 2 : แจ้งชำระผ่านทาง แอปพิเคชั่น Line โดยเพิ่ม ID : @sounddd.shop  (มี @ ข้างหน้า)
 • ช่องทางที่ 3 : โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทร: 02 435 8998 ต่อ 1 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02 435 8998 ต่อ 17 โดยกรุณาระบุหมายเลขสั่งซื้อ ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ แสดงในหลักฐานการโอนเงิน

แบบฟอร์มสำหรับแจ้งชำระเงิน

หมายเหตุ : ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง Online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

 • เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่โทรแจ้งกลับตามชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับที่ได้ระบุไว้ พร้อมส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-886-6484 ต่อ 1 ภายในวันและเวลาทำการ

หมายเหตุ : เวลาทำการของการโทรแจ้งคอนเฟิมกลับ

วันจันทร์ – เสาร์

ตั้งแต่เวลา 9:00 – 19:00 น.

(เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)