นโยบายการชำระเงิน (Payment Policy)


วิธีการผ่อนชำระ 0% ด้วยบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย
*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

0%-Credit-2

วิธีการผ่อนชำระ 0% ด้วยบัตรเครดิต ดังนี้
*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

วิธีผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย
*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

วิธีผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต ดังนี้
*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

วิธีการยืนยันการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ช่องทางที่ 1 : แจ้งชำระผ่านทางแบบฟอร์มสำหรับแจ้งชำระเงิน หรือ อีเมล์แจ้งเจ้าหน้าที่ [email protected] พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินโดยการ Scan หรือ  Capture screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ในกรณีโอนผ่าน Internet Banking โดยกรุณาระบุหมายเลขสั่งซื้อ ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ แสดงในหลักฐานการโอนเงิน
  • ช่องทางที่ 2 : แจ้งชำระผ่านทาง แอปพิเคชั่น Line โดยเพิ่ม ID : @sounddd.shop  (มี @ ข้างหน้า)
  • ช่องทางที่ 3 : โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ โทร: 02 435 8998 ต่อ 1 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02 435 8998 ต่อ 17 โดยกรุณาระบุหมายเลขสั่งซื้อ ชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับ แสดงในหลักฐานการโอนเงิน

แบบฟอร์มสำหรับแจ้งชำระเงิน

หมายเหตุ : ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง Online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน

  • เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่โทรแจ้งกลับตามชื่อและเบอร์โทรติดต่อกลับที่ได้ระบุไว้ พร้อมส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-886-6484 ต่อ 1 ภายในวันและเวลาทำการ

หมายเหตุ : เวลาทำการของเจ้าหน้าที่โทรแจ้งคอนเฟิร์มกลับ

วันจันทร์ – เสาร์

ตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:00 น.

(เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)