Showing 1–20 of 28 results

-40%
฿23,786 ฿14,273 (รวม VAT 7% แล้ว) (ส่งฟรี)
-5%
฿15,675 ฿14,891 (รวม VAT 7% แล้ว) (ส่งฟรี)
-45%
฿54,714 ฿30,092 (รวม VAT 7% แล้ว) (ส่งฟรี)
-40%
฿35,845 ฿21,507 (รวม VAT 7% แล้ว) (ส่งฟรี)
-43%
฿80,164 ฿45,475 (รวม VAT 7% แล้ว) (ส่งฟรี)
-40%
฿28,000 ฿16,799 (รวม VAT 7% แล้ว) (ส่งฟรี)
-40%
฿39,450 ฿23,668 (รวม VAT 7% แล้ว) (ส่งฟรี)
-44%
฿62,488 ฿34,693 (รวม VAT 7% แล้ว) (ส่งฟรี)

รับบริการออกแบบ และติดตั้ง ระบบเสียง และระบบภาพ ระบบเสียงห้องประชุม ไมโครโฟนห้องประชุม ระบบเสียงแบ๊คกราวมิวสิค (BGM Sound System), ระบบเสียงประชาสัมพันธ์ (Paging Sound System), ระบบเสียงสำหรับงาน กลางแจ้ง (Live Sound)