YAMAHA QL1 เครื่องผสมสัญญาณเสียง ดิจิตอล 32 ชาแนล

YAMAHA QL1 เครื่องผสมสัญญาณเสียง ดิจิตอล 32 ชาแนล

฿510,000 (รวม VAT 7% แล้ว)

 • ได้รับสินค้า 3 - 7 วัน (ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง)

หมายเหตุ : กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

YAMAHA QL1 เครื่องผสมสัญญาณเสียง ดิจิตอล 32 ชาแนล

YAMAHA QL1

Digital Mixer มิกเซอร์ดิจิตอล เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล

Your All-in-one Mixing Solution

The Yamaha QL5 64-channel digital mixer is packed with many of the core features of their acclaimed CL Series, making it your ideal compact all-in-one solution for mixing, processing, and routing audio.

Loaded with premium internal processors, including stellar-sounding EQ and dynamics tools developed in cooperation with Rupert Neve Designs, the QL5 will bring out the best sonic character in any source.

With built-in automixing functionality, Dante network support, and remote control via your tablet or computer, the Yamaha QL5 is the perfect sound reinforcement solution for small- to medium-scale live sound, corporate speech events, broadcast, and more!

คุณสมบัติ

QL1 Digital Mixing Console

16 + 2 fader configuration in a compact, rack mountable unit.

 • Mix channels: 32 mono, 8 stereo.
 • Busses: 16 mix, 8 matrix (Input to Matrix supported).
 • Local I/O: 16 in, 8 out.
 • Fader configuration: 16 + 2 (Master).
 • Rack mountable with optional RK1 Rack Mount Kit.

It All Begins with Natural Sound

In order to take maximum advantage of evolved processing potential to sculpt creative new soundscapes, the engineer must have uncolored, natural sound as a starting point.

Yamaha’s unwavering natural sound philosophy is fully implemented in the QL series, resulting in accurate reproduction that is faithful to the source.

Every Component Contributes to Superior Sonic Precision

Full creative freedom can only be achieved when the sonic foundation is accurate, uncolored, and faithful to the source.

The same pure, natural sound that is a highly regarded feature of the CL series is achieved in the compact QL series consoles as well.

Every detail, from mechanical construction through port location, power supply, grounding, and individual components has been painstakingly analyzed and brought together in a system that affords extraordinary audio quality.

Noise that can affect digital mixer performance in a number of ways has also been thoroughly scrutinized and effectively eliminated.

Because it can affect AD/ DA converter performance, system clock jitter has been subject to detailed analysis and optimized by revising the internal FPGA layout and rerouting the clock signal.

All of these details combine to realize performance that not only passes the strictest scientific tests, but also satisfies the critical ears of some of the most demanding sound engineers in the business.

Keeping the Legacy Alive

When it’s time to build creatively on the uncolored sonic foundation provided by the QL consoles, a selection of powerful processors is ready to refine your sound. Yamaha digital technology accurately reproduces the quality and performance of time-honored analog devices that are renowned for their musical sound, as well as speech mixing technology that revolutionized the industry with unprecedented consistency and clarity. The technology that achieves all of this reflects Yamaha’s respect for the legacy of masters who have given us some of our most valued audio capabilities. It also gives today’s sound engineers the support they need to create for the future.

VCM Technology and Rupert Neve

All of the processing capability that was packed into the CL series consoles is provided in the QL consoles as well.

Most of those processors are based on Virtual Circuit Modeling (VCM) technology developed by “Dr. K” (Toshifumi Kunimoto) and his team at “K’s lab,” Yamaha’s stateof-the-art digital technology research facility.

VCM technology precisely models the circuitry and performance of analog audio devices, right down to the characteristics of individual components such as resistors and capacitors.

VCM simulations are so realistic and musical that even the legendary Rupert Neve, a master who built his reputation on analog sound, has given it his approval and collaborated in developing VCM versions of his Portico 5033 and 5043 EQ and compressor, both provided as on-board processors in the QL consoles.

Revolutionary Dan Dugan Automatic Mixer Built In

Thanks to in-depth collaboration with Dan Dugan Sound Design, renowned Dan Dugan automatic microphone mixing with its advanced algorithms is built into the QL series consoles. Setup is easy: just insert the processor into up to 16 channels for automatically optimized microphone gain distribution.

Gain control is smooth and natural, as though experienced human operators were doing the mix.

The system also effectively reduces feedback and comb filter issues.

For speech applications, especially non-scripted situations, this allows the operator to concentrate on details other than fader operation for consistently high-quality mixes.

Refined Interface for Intuitive Control

Operators coming from analog or digital consoles will quickly become comfortable with the QL consoles.

Years of accumulated knowhow and feedback from users worldwide have been applied in creating an interface that is simple while providing refined operation that responds fully to the demands of a broad spectrum of real-world applications.

Straightforward “Touch and Turn” Operation

Touch and Turn operation, introduced in the CL series, has been enthusiastically adopted by sound engineers everywhere.

The QL series offers the same operational advantage: touch the parameter you want to control on the screen, then rotate the Touch and Turn knob that is below and to the right of the screen to adjust as required. The color displayed below the knob changes to match that of the selected parameter, for quick confirmation and error-free control.

It’s simple, responsive, and very intuitive.

The Yamaha Selected Channel System

The Yamaha Selected Channel interface provides a comprehensive overview of available channel parameters with direct selection capability via its large touch-panel display.

The display is the same type that was provided on the CL series consoles, offering high visibility and smooth response for stress free operation.

Hands-on control via dedicated physical controllers as well as an innovative Touch and Turn knob provides speedy access to essential QL console parameters for a fast, efficient workflow.

Advanced Features Backed by Efficient Design

You can have features galore, but if they’re not well integrated into a smoothly operating system that provides easy access, their value will be greatly reduced.

Design of the QL series faders and knobs extends to the finest details of form and materials.

High visibility channel name displays and colors add to overall operation ease and efficiency as well. The interface is the vital connection between console and engineer, and we have treated it with appropriate care and respect.

Faders Designed for Fit, Feel, and Visual Feedback

The operator’s sonic intent is conveyed to the console primarily through the faders.

Inheriting the sports car bucket seat styling of the CL series faders, the QL faders provide comfortable, sure operation regardless of where you finger rests on the knob. Even the fader knob materials have been selected for optimum feel.

The sides of the knobs are specially sculpted to allow the fader scale on the panel to be easily seen from just about any angle.

Selected Channel Controls for Direct, Instant Access

The main Selected Channel parameters are assigned to the knobs located to the right of the display for immediate access at any time.

In addition to User Defined Keys to which parameters can be freely assigned, another traditional Yamaha digital mixing console feature, the QL consoles also have on-screen User Defined Knobs that provide the same assignable freedom for variable parameters. In combination, the User Defined Knobs and User Defined Keys can significantly enhance operation speed and efficiency.

Comprehensive Fader Bank Section

All analog inputs are assigned to one Fader Bank, while other input and output channels are accessed by switching banks.

Four Custom Fader Banks are also provided, and these allow the user to set up any combination of channels required for maximum efficiency in any application.

Custom Fader setups can also be stored with scenes and instantly recalled when needed

High Visibility Channel Names and Colors

Miniature display panels above each channel fader show the channel name as well as fader setting.

There’s also a color bar that glows in eight colors, matching the channel colors shown in the main touch-panel display for easy visual identification.

The eight colors plus “black” provide a total of nine color groupings. These high-visibility displays offer excellent legibility in bright outdoor lighting as well in dim indoor settings.

Flexible Network Capability in an All-in-one Console

Network capability is essential in today’s live sound applications, and the QL series offers all you need.

In addition to their all-in-one capabilities, QL series consoles come with the widely implemented Dante digital audio networking protocol, developed by Audinate, as a standard feature.

That means the QL consoles can be combined with other Dante capable devices, such as CL series consoles and R series I/O rack units, to flexibly create systems for applications of just about any scale or complexity.

One Console May Be All You Need

Each QL series console provides extensive built-in input and output capacity that can handle a variety of applications without the need for stage boxes or other external equipment (32 inputs and 16 outputs on the QL5, and 16 ins and 8 outs on the QL1).

For many jobs all you need is one console, and that means vastly superior portability as well as speedy setup.

Superior Dante Networking Built In

Precision synchronization technology achieves low latency and low jitter as well as high sample accuracy in a network that is fast and simple to set up.

Individual IDs assigned to each device on a Dante network allow automatic device detection as well as easy patching.

Speedy setup leaves more time for the all-important job of setting up the mix.

Redundancy for Reliability

Cables and switches can malfunction, but with Dante’s support for redundant connections a problem on the network won’t stop the show.

Redundant primary and secondary connections can be set up in a star network configuration so that problems in any part of the network won’t interrupt the signal flow or bring the entire network down.

Port to Port” Enhances System Versatility

“Port to Port” is a new Yamaha feature that allows QL series console inputs and outputs to be put to use as elements of a larger system, providing unprecedented capabilities for interconnecting front-of-house and monitor consoles, and much more.

Gain Compensation enhances the versatility of this feature even more.

Capable Systems with Fewer Devices

The ability to directly connect input ports to output ports without going through mixing channels provides unprecedented freedom for routing signals between the analog, Dante, and MY slot inputs and outputs.

For example, a QL console could be used as an I/O device for another QL or CL series console while simultaneously functioning as a monitor console.

Not only is just one QL console required for both monitor and I/O use, but analog gains can be remotely controlled from the front-of-house QL or CL console. It’s also possible to mix analog signals received at the console while directly transmitting them to a multitrack recording system via Dante, for example. The possibilities are vast.

Everything You Need for Creative Engineering

QL series console include a virtual processing rack that lets the operator approach selecting and patching internal processors in a way that’s similar to working with external rack-mounted devices.

All of the high-quality processors that received rave reviews in the CL series are provided in the QL series consoles as well.

Top-quality sound-shaping tools for creative engineering are ready and accessible whenever they’re needed.

Premium Rack

Up to eight of the 46 available ambience effects and 8 available insert effects can be mounted in the QL virtual rack.

That selection includes a number of high-end Yamaha REV-X reverb processors for sophisticated sonic control.

Any of the mounted effects can be individually switched to graphic EQ operation as required.

Comp 276: This model is a composite of several analog compressors that were popular in recording studios in the 70’s.

Anyone who is familiar with the originals will recognize the characteristic punch and fatness this device delivers.

Open Deck: Here’s a unique effect that models both the analog circuitry of well-known professional tape decks plus the characteristics of the tape used with them. You can simply choose a deck that offers the sound you need, or combine different recording and playback decks for a range of useful variations.

Comp 260: The compressor/limiter modeled in this device was all the rage in the late 70’s, featuring solid-state RMS level detection circuitry and VCAs for level control. The sonic signature of this model is unmistakable.

EQ 601: For a sweet analog EQ sound, this model recreates a popular circuit topology from the 70’s.

Premium Rack

Up to eight of the 46 available ambience effects and 8 available insert effects can be mounted in the QL virtual rack.

That selection includes a number of high-end Yamaha REV-X reverb processors for sophisticated sonic control. Any of the mounted effects can be individually switched to graphic EQ operation as required.

Comp 276: This model is a composite of several analog compressors that were popular in recording studios in the 70’s.

Anyone who is familiar with the originals will recognize the characteristic punch and fatness this device delivers.

Open Deck: Here’s a unique effect that models both the analog circuitry of well-known professional tape decks plus the characteristics of the tape used with them.

You can simply choose a deck that offers the sound you need, or combine different recording and playback decks for a range of useful variations.

Comp 260: The compressor/limiter modeled in this device was all the rage in the late 70’s, featuring solid-state RMS level detection circuitry and VCAs for level control. The sonic signature of this model is unmistakable.

EQ 601: For a sweet analog EQ sound, this model recreates a popular circuit topology from the 70’s.

GEQ Rack

The GEQ rack is ideal for inserting graphic EQ into the output and other busses.

Up to eight 31-band graphic equalizers can be mounted, and any of those can be switched for use as dual 15-band “Flex15GEQ” equalizers that can control any 15 bands selected from the 31 bands available.

With eight rack slots, that allows for a maximum of 16 simultaneous EQ processors.

Dan Dugan Automixer units can be inserted in the input channels via the GEQ rack, providing up to 16 channels of automix for speech applications.

2-track/Multitrack Recording and Playback

Whether you want basic 2-track recording and playback, or full-blown multitrack recording and playback capability, the QL series consoles make it easy.

There’s direct 2-track recording to standard USB flash drives, or serious multitrack recording to a DAW via Dante.

Multitrack playback is handy for “virtual sound checks” when the musicians aren’t available, and 2-track playback is for background music, and sound effects.

Convenient 2-track Recording to USB Flash Drive

A standard USB flash drive plugged into the front-panel USB port serves as media for direct 2-track recording in mp3 format.

There’s no need to carry external recording equipment around, and the recording can be handed to performers as soon as the show is finished, for example.

Sound files in mp3, AAC, or WMA format saved on the flash drive from a computer or other source can be played back too, for convenient BGM or sound effects without the need for extra playback equipment.

Nuendo Live multi-track live recording software is bundled.

The QL series consoles even make live multitrack recording easy.

With Dante Virtual Soundcard software it becomes possible to transfer audio directly to a Windows or Mac computer connected to the Dante network. With an appropriate DAW such as Steinberg Nuendo Live (bundled) running on the computer, up to 64 tracks can be recorded simultaneously.

In addition to being the best way to create professional quality recordings of live performances, this capability is ideal for creating the tracks needed for virtual sound checks.

Expandable Capacity and Functionality

Console I/O and functions can be customized simply by inserting appropriate Yamaha or third-party expansion cards into the Mini-YGDAI expansion slots provided.

QL series consoles feature dual Mini-YGDAI slots that can accept expansion cardsselected from a lineup of more than 30 types.

Cascade for Large Systems

Multiple QL consoles can be cascade connected via I/O cards such as the MY16-AE to create systems that offer the high channel capacities required by larger applications.

QL consoles can also be cascaded to the other Yamaha digital consoles such as CL series for broad system flexibility

YS โปรเซสซิง

Lake processing has become a standard for speaker processing in live sound applications, and it can easily be added to QL consoles via the MY card slots.

The MY8-LAKE expansion card, developed through technical cooperation between Yamaha and Lab.gruppen, offers Mesa EQ, Ideal Graphic EQ, Linear Phase EQ, and other processing features that are capable of achieving ideal tuning in a wide variety of environments regardless of size, acoustic characteristics, or the types of speakers used.

Mesa EQ with its symmetrical curve can be inserted into input channels and used for creative sound shaping as well as speaker processing.

The possibilities are endless.

The Lake Controller computer application can be used for central management and control of all Lake devices in the system, and it works well with Smaart acoustic measurement tools for effective overall speaker tuning.

Tight iPad and Computer Integration

With the “QL StageMix” app for iPad it is possible to mix remotely from audience seating or the performer’s positions in front of floor monitors, for example.

The QL5 even includes stays that will support an iPad on the left side of its panel, sleekly integrating of the iPad into the QL interface.

There’s also the “QL Editor” application for Windows and Mac computers, allowing console parameters to be set up via the computer, on or off line. The QL Editor is a great way to manage scene and patch list data, for example, and keyboard entry capability can be a timesaving advantage for typing channel names, etc. QL StageMix and QL Editor are great time savers, and they can be used simultaneously.

Smart Looks and Flexible Design for Custom Control Panels

No specialized programming skills are required.

An intuitive interface makes it easy to create faders for volume control and switches for channel on/off, for example, and position photographs or other graphic elements on the tablet screen as required to create original control panels that are ideally suited to individual applications and users.

In addition, ProVisionaire Touch and ProVisionaire Control can also control MTX and MRX series processors, XMV series power amplifiers, R series(ADDA), and it is easy to combine those parameters onto the one screen.

Today’s Mix Data for Tomorrow’s Show

Since QL and CL series mix data are compatible, data created on either type of console can be directly read and used by the other.

The time and effort spent setting up mix data for one job can be carried over to other jobs. Moreover, the Yamaha Console File Converter application provides compatibility with PM5D, M7CL, and LS9 consoles as well. All the data you have carefully crafted can be put to good use in future situations.

Versatile Input and Output Delays

Up to 1000 ms delay on input channels facilitates precise microphone phase compensation, while up to 1000 ms delay on the output ports is useful for speaker distance compensation and room tuning.

Ample EQ and Dynamics Processing

Up to 300 complete console setups can be stored as “scenes” and instantly recalled whenever needed. Scene Preview is also supported, and scenes can be individually loaded from or saved to a USB flash drive.

16 DCA Groups

16 DCA groups allow flexible grouping of multiple input channels for simultaneous control.

8 Mute Groups

All channels feature 4-band parametric EQ and two dynamics processors (one dynamic processor on outputs). De-esser can also be selected for band pass type EQ.

16 User Defined Keys

A large number of console functions including Sends on Fader, Tap Tempo, and Set by Sel can be assigned to 16 User Defined Keys for instant hands-on access.

5-in/5-out GPI Interface

A 5-input/5-output GPI interface allows the CL consoles to respond to input from external switches, as well as to transmit on/off status to external devices. * GPI functionality to be supported in an upcoming firmware update.

Help File

Limited access to CL console functions can be provided for less experienced operators and accident prevention via multiple User Key sets that can be stored in the console itself* as well as on USB memory. * To be supported in an upcoming firmware update. .

5-in/5-out GPI Interface

A 5-input/5-output GPI interface allows the CL consoles to respond to input from external switches, as well as to transmit on/off status to external devices. * GPI functionality to be supported in an upcoming firmware update.

สเปค
 • Type:Digital

 • Channels:32 mono, 8 stereo mixing channels

 • Inputs – Mic Preamps:16 x XLR

 • Phantom Power:16 x Channels

 • Outputs – Main:8 x XLR (Omni)

 • Inputs – Digital:2 x EtherCon Cat5 (Dante Primary, Secondary)

 • Outputs – Digital:1 x XLR (AES/EBU), 2 x EtherCon Cat5 (Dante Primary, Secondary)

 • Busses/Groups:16 mix, 8 matrix

 • Channel Inserts:Yes

 • Talkback:Yes

 • MIDI I/O:In, Out

 • Data I/O:Network RJ-45, GPI

 • USB:1 x Type A

 • I/O Expansion Slots:2 x Slots (mini-YGDAI)

 • Headphones:1 x 1/4″

 • Word Clock:In, Out

 • Faders:18 x 100mm Throw

 • EQ Bands:4-band Parametric

 • Effects:Yes

 • Rackmountable:Yes (kit sold separately)

 • Height:10.7″

 • Depth:22.1″

 • Width:18.4″

 • Weight:32.4 lbs.

ยี่ห้อ

จำนวนช่อง (Channel)

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้า และราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รหัสสินค้า: YAMAHA QL1 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,
หน้าแรก
โปรโมชั่น
กลุ่มสินค้า
บทความ
บัญชี
หน้าแรก
โปรโมชั่น
กลุ่มสินค้า
บทความ
บัญชี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก