ระบบไมโครโฟนไร้สาย True Diversity คือ อะไร? ทำไมต้องมี!?

True Diversity

คุณภาพ และประสิทธิภาพของ ไมโครโฟนไร้สาย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ประเภทของเครื่องส่งสัญญาณ หรือไมค์มือถือเพียงเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องรับสัญญานด้วย ในอดีต ระบบไมค์ไร้สาย หรือไมค์ลอยประเภทหลักที่เราคุ้นเคยกัน จะเป็นแบบเครื่องส่งสัญญาณ “ย่านความถี่สูง VHF” มีการรับสัญญาณด้วยเสาอากาศเพียงต้นเดียวที่ค่อนข้างเรียบง่ายก็เพียงพอแล้ว แต่ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบไมค์ไร้สาย ฟังก์ชั่น และความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น ของเครื่องส่งสัญญาณ “ความถี่แบบ UHF” จำเป็นต้องมีเสาอากาศรับสัญญาณที่ดีกว่า เพื่อการใช้งานระบบไร้สายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นที่มาของระบบ “True Diversity”

สารบัญ

ระบบไมโครโฟนไร้สาย หรือไมค์ลอย ได้กลายเป็นอุปกรณ์เสียงที่สำคัญ สำหรับการใช้งานแสดงสด ไลฟ์ซาวด์ การประชุม และอีเว้นท์อื่นๆ ที่ต้องการความคล่องตัว และอิสระในการเคลื่อนไหว หนึ่งในความท้าทายของการใช้ไมโครโฟนไร้สาย คือ การรักษาการส่งสัญญาณที่เชื่อถือได้ โดยไม่มีการรบกวน ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของเสียง และความต่อเนื่องในการใช้งานเสียงนั้นๆ ระบบ True Diversity สามารถช่วย หรือเข้าใกล้การชนะกับความท้าทายนี้ได้ โดยใช้เสาอากาศหลายเสา 2-4 เสา เพื่อให้แน่ใจว่าได้สัญญาณที่มีคุณภาพดีที่สุด

True Diversity คือ อะไร?

True Diversity คือ เทคนิคการรับสัญญาณที่ใช้เสาอากาศ 2 เสา เพื่อกำจัดการดร็อปเอาต์ (Dropout) ที่เกิดขึ้น เมื่อสัญญาณจากเครื่องส่งสัญญาณหลายตัวมาถึงเครื่องรับสัญญาณในเวลาที่ต่างกัน การดร็อปเอาต์ (Dropout) อาจเป็นผลจากสัญญาณที่อ่อน ทำให้เกิดเสียงฟู่ ระบบ True Diversity จะตรวจสอบเสาอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูว่าเสาอากาศต้นไหนที่จับสัญญาณได้แรงกว่า รบกวนน้อยกว่า หรือเสาอากาศที่ให้ความเสถียรกว่า ก็จะสวิตซ์ไปจับกับเสาอากาศต้นนั้น เพื่อให้การรับส่งสัญญาณนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

– กลับไปที่สารบัญ –

ทำไมต้องมี True Diversity

อย่างที่เรารู้กันว่าเมื่อมีการพูดเข้าไปที่ไมโครโฟนไร้สาย ตัวไมโครโฟนไร้สายจะทำการแปลงสัญญาณเสียงของเราให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอล และส่งข้อมูล(Transmit)ดิจิตอลนั้น เดินทางไปในอากาศในรูปแบบของคลื่นวิทยุ (Radio Frequency) ไปยังเครื่องรับสัญญาณ (Receiver) ซึ่งปัญหาของไมโครโฟนไร้สายส่วนมากมักจะเกิดขึ้นตรงนี้!

เมื่อระยะทางในการรับ-ส่งไกลออกไป ข้อมูลที่ถูกส่งไปก็เกิดการตกหล่น(Drop Out) และเครื่องรับก็ไม่ได้รับเพียงข้อมูลที่ถูกส่งมาเพียงอย่างเดียว แต่ยังรับเอาเสียงรบกวน (Noise) หรือเสียงต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมรอบๆ เข้ามาด้วย จึงทำให้คุณภาพเสียงที่ได้เมื่อถึงปลายทางนั้นมีคุณภาพที่ตกลง หรืออาจจะขาดช่วงไปในบางครั้ง โดยที่ True Diversity เป็นรูปแบบการรับ-ส่งสัญญาณแบบไร้สายที่จะเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหานี้

– กลับไปที่สารบัญ –

ดีกว่าไมโครโฟนไร้สาย 2 เสาอากาศแบบปกติอย่างไร

ไมโครโฟนไร้สาย 2 เสาอากาศแบบปกติ จะรู้จักกันในชื่อ Antenna Diversity โดยที่ระบบไร้สายแบบนี้ จะเป็นการทำงานแบบที่เสาอากาศ 2 ต้นจะรับสัญญาณจากไมค์ แล้วเลือกใช้เสาอากาศ 1 ต้นที่มีความแรงของสัญญาณที่มากกว่า โดยจะสลับไปมาระหว่างเสาอากาศทั้ง 2 ต้น แม้จะมี 2 เสา แต่ยังคงมีตัวรับสัญญาณเพียงตัวเดียว จึงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาการ ดร็อปเอาต์ (Dropout) ของสัญญาณได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้งานในสถานที่ที่มีความแออัดของสัญญาณ หรือเมื่อใช้ในระยะทางที่ไกลมากๆ

– กลับไปที่สารบัญ –

ไมโครโฟนไร้สาย True Diversity แบบ 4 เสาอากาศ

อย่างไรก็ตาม ระบบ True Diversity บางรุ่นได้ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวไปอีกขั้น ด้วยเครื่องรับสัญญาณแยกกันอิสระ 2 ช่วงความถี่ อยู่ในเครื่องเดียวกันใน 1 ชุด ด้วยการรวมเสาอากาศ 4 ต้น เข้าด้วยกัน ทำงานแบบระบบ True Diversity ให้ความน่าเชื่อถือ และให้ระยะการรับ-ส่งที่มากขึ้น ทำงานโดยการตรวจสอบ เปรียบเทียบสัญญาณที่แรงกว่า ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าเสาอากาศต้นใดต้นหนึ่งเจอกับสัญญาณรบกวน หรือการ Drop Out แต่อีกเสาอากาศต้นหนึ่งก็ยังสามารถให้สัญญาณที่ชัดเจนได้ ระบบจะเลือกสัญญาณที่ดีที่สุดจากแต่ละช่องโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดการ Drop Out และการรบกวน ทำให้สัญญาณมีความน่าเชื่อถือ และสม่ำเสมอมากขึ้น เสียงไม่หลุดขาดหาย

โดยทั่วไปจะใช้ระบบเสาอากาศ 4 ต้น ตอบโจทย์การใช้งานในสถานที่ขนาดใหญ่ หรือสภาพแวดล้อมที่มีคลื่นความถี่วิทยุรบกวนมากๆ เช่น งานอีเว้นท์ที่มีการใช้ระบบไมค์ไร้สายเป็นจำนวนมาก, มีสิ่งกีดขวาง หรือผู้ชมจำนวนมาก หรือฮอลล์แสดงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับงานเสียงกลางแจ้ง หรืองานเสียงที่ต้องใช้ไมโครโฟนไร้สายในระยะทางที่ไกลขึ้น

ข้อดีของไมโครโฟนไร้สาย True Diversity แบบ 4 เสาอากาศ

 • เพิ่มความเสถียรของสัญญาณ : ด้วยการใช้เสาอากาศและตัวรับสัญญาณที่มากขึ้น ช่วยให้สามารถรับ-ส่งสัญญาณได้เสถียรมากยิ่งขึ้น
 • ลดสัญญาณรบกวน : ช่วยลดผลกระทบของสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ที่อยู่ในระยะการรับ-ส่ง เนื่องจากมีเสาอากาศสำหรับรับสัญญาณที่มากกว่า สัญญาณที่ได้จะมีความชัดเจนและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
 • ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได้มากขึ้น : ระบบที่มีเสาอากาศและตัวรับสัญญาณที่มากกว่า ช่วยเพิ่มระยะในการรับ-ส่งสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น

– กลับไปที่สารบัญ –

SOUNDVISION SU-990D/HT

SOUNDVISION SU-990D/HT

ข้อดี

 • ไมโครโฟนไร้สาย True Diversity แบบ 4 เสาอากาศที่ราคาไม่แรง
 • รับ-ส่งข้อมูลได้อย่างเสถียร
 • คลอบคลุมระยะการใช้งานไกลกว่า 120 เมตร
 • มีระบบสแกนและเลือกช่องความถี่แบบอัตโนมัติ
 • มีฟีเจอร์ Auto Mute ไมโครโฟน

เมื่อการใช้งานเสียง PA ที่ต้องการไมโครโฟนที่รับเสียงได้อย่างมีคุณภาพ คมชัด เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นงานอีเว้นท์คอนเสิร์ตขนาดกลาง-ใหญ่, งานเปิดตัวสินค้าในงานมอเตอร์โชว์ ที่มีผู้ชมจำนวนมาก ความแออัด หรือคลื่นรบกวนในการใช้งานระบบไมค์ไร้สายสูง เพื่อความเสถียรของงาน และหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทางเราขอแนะนำชุดไมโครโฟนไร้สาย ระบบ Digital คลื่น UHF ให้ 2 ช่วงความถี่ในตัวเดียว มาพร้อมกับ 4 เสาอากาศ แบบ True Diversity เครื่องรับสัญญาณจะตรวจสอบ และเปรียบเทียบเสาอากาศที่รับสัญญาณได้ดีที่สุดมาให้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ได้ระยะการรับ-ส่งสัญญาณที่ไกลสูงสุด 120 เมตร มั่นใจได้ว่างานพูด หรือร้องของคุณจะผ่านไปได้อย่างราบรื่น ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในสถานที่ที่มีความท้าทายสูง

– กลับไปที่สารบัญ –

สรุป

โดยรวมแล้ว ระบบไมโครโฟนไร้สายที่มาพร้อมกับเสาอากาศ 4 ต้น ที่ทำงานแบบระบบ True diversity สามารถปรับปรุงคุณภาพในการรับสัญญาณโดยรวมได้ ให้ความน่าเชื่อถือ และระยะการรับส่งสัญญาณที่ไกลมากขึ้นได้ เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับงานเสียงระดับมืออาชีพ การประชุม และกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องการความเสถียรสูง

ขอบคุณข้อมูลสินค้าจาก Soundvision

Share :

บทความ สาระความรู้

Reverb คืออะไร มีกี่ประเภท พร้อมเคล็ดลับในการใช้งาน

ในบทความนี้ ผมจะพาเพื่อนๆ ดำดิ่งสู้โลกแห่ง Reverb ว่ามันคืออะไร มีกี่ประเภท พร้อมเคล็ดลับในการใช้งาน จะน่าสนใจแค่ไหน อยากรู้ คลิกดิ!

Halo 100 ลำโพงปาร์ตี้แบบพกพา พร้อมเอฟเฟกต์ไฟสวยงาม จาก Tronsmart

ลำโพงปาร์ตี้ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ ณ เวลานี้ ด้วยพลังเสียงที่เกินตัว นอกจากนี้คุณภาพเสียงก็ทำออกได้ดีไม่แพ้กัน ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรมีในเฉพาะในลำโพง Tronsmart เท่านั้น

ทำไมวงไอดอล YAMI YAMI ถึงเลือกใช้ SU-990D/HT

ประกาศการให้ความร่วมมือระหว่างแบรนด์ SOUNDVISION กับค่ายเพลงไอดอล Catsolute ที่มีคอนเซปต์การสร้างความฝันบทใหม่ผ่านรูปแบบศิลปินไอดอล (Idol Girl Group) สนับสนุนไมโครโฟนให้กับน้องๆ Sora Sora และ Yami Yami จะลงตัวแค่ไหน

ใหม่! JBL Tour Pro 2 หูฟังไร้สาย จะมีหน้าจอทัชสกรีนเพื่อ..?

หูฟังไร้สายรุ่นเรือธงของ JBL จัดเต็มในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น วัสดุ งานประกอบ คุณภาพเสียง และฟีเจอร์การใช้งาน จะน่าสนใจแค่ไหน อยากรู้ คลิกเลย!

โปรโมชั่น

YAMAHA Stagepas Series ยกระดับความเป็นโปรกับงานแสดงเสียงบนทุกเวที

YAMAHA Stagepas Series ยกระดับความเป็นโปรกับงานแสดงเสียงบนทุกเวที กับชุดเครื่องเสียง PA ที่หลากหลายขนาดจากแบรนด์ Yamaha ในซีรี่ย์นี้!

JBL BEYOND KARAOKE SET ระดับพรีเมียม สุดคุ้มในราคาสุดพิเศษ

ชุดคาราโอเกะระดับพรีเมียม JBL KARAOKE SET สุดคุ้มในราคาสุดพิเศษ จากแบรนด์คุณภาพที่คัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานติดตั้ง บริษัท วงศ์สยามก่อสร้าง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

พาชมผลงานติดตั้งระบบภาพและเสียงห้องประชุมระดับมืออาชีพ ที่บริษัท วงศ์สยาม โดยทีมงานซาวด์ดีดี

ผลงานติดตั้ง ระบบเสียงห้องประชุม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ระบบเสียงห้องประชุม บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ จากทีมงาน ซาวด์ ดีดี

ผลงานติดตั้ง ระบบภาพและเสียงคาราโอเกะ บ้านลูกค้า

พาชมผลงานติดตั้งระบบเสียงคาราโอเกะ หน้าตาห้องสำหรับร้องคาราโอเกะจะเป็นยังไง!? จะตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าแค่ไหน?? อยากรู้ คลิกเลย!

ผลงานการติดตั้ง ระบบเสียงห้องประชุม สำนักงานสุขภาพเขต 4 จังหวัด สระบุรี

กราบสวัสดี เพื่อนๆ ที่ติดตามชมผลงานติดตั้งของ ทีมงานซาวน์ดีดีทุกท่านครับ ในวันนี้เราจะพาทุกท่าน ไปชมผลงานติดตั้ง ระบบเสียง ห้องประชุม โดยก่อนอื่นคงต้องขอขอบพระคุณ ทาง สำนักงานสุขภาพเขต 4 จังหวัด สระบุรี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก