WiFi 7 คืออะไร? มาตรฐานใหม่ดีกว่ายังไง? เร็วแรงกว่าเดิมถึง 4 เท่า!!

มาตรฐานใหม่ WiFi 7
Home » เกร็ดความรู้ (Tip & Trick) » WiFi 7 คืออะไร? มาตรฐานใหม่ดีกว่ายังไง? เร็วแรงกว่าเดิมถึง 4 เท่า!!

เวลาอ่านโดยประมาณ: 4 นาที

หลายๆคนอาจทราบกันดีว่า WiFi นั้นเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมาก อนาคตเราอาจจะไม่ต้องใช้ Lan ในการเชื่อมต่ออีกต่อไป WiFi นั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มาตรฐาน WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 6E จนมาถึงปัจจุบันมีการเปิดตัว WiFi 7 มาตรฐานใหม่ที่เร็วแรงที่สุดเลยที่เคยมีมา ไลฟ์สตรีมที่มีความคมชัดถึง 8K, การส่งข้อมูลผ่าน WiFi ขนาดไฟล์ที่ใหญ่ภายไม่กี่วินาที, เล่นเกมอย่างไม่กระตุก, VR อย่างสมจริงคมชัด และเทคโนโลยีต่างๆทั้งขนส่ง อุตหกรรม การแพทย์ที่จะช่วยเพิ่มประโยชน์ได้อย่างดี วันนี้ SoundDD.Shop จะมาเจาะลึก “WiFi 7 คืออะไร? มาตรฐานใหม่ดีกว่ายังไง? เร็วแรงกว่าเดิมถึง 4 เท่า!” บทความนี้มีคำตอบ รับชมกันได้เลยครับ

WiFi 7 คืออะไร?

เปรียบเทียบ WiFi แต่ละรุ่น

มาตรฐาน WiFi ใหม่ หรือ EHT (Extremely High Throughput) มีชื่อทางเทคนิคว่า IEEE 802.11be โดยทำงานอยู่บน 3 คลื่นความถี่ (2.4, 5 และ 6GHz) เพื่อใช้งานทรัพยากรคลื่นความถี่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะที่ WiFi 6 นั้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานที่มีจำนวนอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น แต่สำหรับ WiFi 7 นับเป็นครั้งแรกที่ WiFi สามารถมาแทนที่สาย/อีเธอร์เน็ต มีการพัฒนาขึ้นเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่น รับส่งข้อมูลที่รวดเร็วกว่า WiFi 6 ถึง 4.7 เท่า มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ได้มากขึ้น

Wi-Fi 7 มาตรฐานใหม่ดีกว่ายังไง?

Wi-Fi 7 มาตรฐานใหม่ดีกว่ายังไง?

ได้มีการปรับปรุงพัฒนาจาก WiFi 6 & WiFi 6E เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่จนเกิด WiFi 7 เป็นมาตรฐานใหม่ ที่มีทั้งความกว้างสัญญาณช่องสัญญาณถึง 320 MHz, 4096 QAM, Preamble Puncturing, Multi-Ru, Multi-Link Operation และ 16×16 MU-MIMO เพื่อให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่มากขึ้น รวดเร็วมากกว่า WiFi 6 ถึง 480%

ความกว้างช่องสัญญาณ Bandwidth 320 MHz

WiFi 7 มีความกว้างช่องสัญญาณ Bandwidth 320 MHz ที่มากขึ้นกว่า WiFi 6 & WiFi 6E ถึง 2 เท่า จึงทำให้ความเร็วในการส่งข้อมูลนั้นรวดเร็วในปริมาณที่มากพร้อมกันได้อย่างไม่มีปัญหา การส่งไฟล์ขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาไม่มาก

รหัสสัญญาณ Modulation พัฒนาขึ้น 4K QAM

ได้มีการพัฒนารหัสสัญญาณจาก WiFi 6 & WiFi 6E ที่ใช้ 1024 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) เป็นอัตราการปรับโมดูลที่สูงขึ้น 4096 QAM ซึ่งช่วยให้แต่ละเฟสของสัญญาณ มีจำนวนบิตที่เพิ่มขึ้น จาก 10 บิตเป็น 12 บิต ให้อัตราการรับส่งข้อมูลตาม ยิ่งค่า QAM มากจะสามารถรับส่งข้อมูลในปริมาณมากขึ้นและรวดเร็วขึ้นยิ่งกว่า จึงทำให้ WiFi 7 นั้นมีการส่งข้อมูลที่ประสิทธิภาพสูงขึ้น ดาวน์โหลดหรือส่งไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วแบบง่ายๆ รับชมวิดีโอ 4K/8K เล่นเกมออนไลน์ขนาดใหญ่ได้โดยไม่กระตุก

ช่องสัญญาณ ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Preamble Puncturing

ช่องสัญญาณ ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
Preamble Puncturing

สมัยก่อน ช่องสัญญาณที่แออัดหมายถึงไม่สามารถใช้งานคลื่นสัญญาณได้อย่างเต็มที่ ข้อมูลจะส่งผ่าน ช่องสัญญาณเพียงทางหลักเท่านั้น ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยี Preamble Puncturing การรบกวนสัญญาณ จะถูกบล็อค ช่วยเปิดพื้นที่ช่องสัญญาณให้ใช้งานได้มากขึ้น

ใช้ทรัพยากรทุกอย่างอย่างเต็มที่ Multi-RU

WiFi รุ่นก่อนนั้น ผู้ใช้งานแต่ละรายสามารถรับส่งข้อมูลได้เฉพาะในหน่วยทรัพยากรที่กำหนด (RU) ซึ่งจำกัดความยืดหยุ่นของการใช้งานทรัพยากรสเปกตรัมอย่างมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการใช้งานสเปกตรัมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง WiFi 7 ช่วยให้สามารถกำหนดหน่วยทรัพยากรหลายรายการ ให้กับผู้ใช้รายเดียว สามารถรวมหน่วยทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลได้

รับส่งข้อมูลแบบ MLO WiFi 7

รับส่งข้อมูลแบบ MLO (Multi-Link Operation)

WiFi รุ่นก่อนหน้าจะใช้การรับส่งข้อมูลแบบ Single Link เมื่อมีเทคโนโลยี Multi-Link Operation (MLO) ที่เกิดขึ้นใน WiFi 7 ใช้การรับส่งแบบ Multi-Link ที่จะช่วยให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลผ่านคลื่นและช่องสัญญาณที่แตกต่างกันได้พร้อมกัน ทำให้ความเร็วเพิ่มมากขึ้น, แชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ, ความหน่วงสัญญาณลดลง และมีความเสถียรมากขึ้น รองรับการใช้งานในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น VR/AR, เกมออนไลน์, การควบคุมอุปกรณ์สำนักงานจากระยะไกล และการประมวลผลผ่านระบบคลาวด์ เป็นต้น

รองรับได้มากขึ้น 2 เท่า 16×16 MU-MIMO

เพื่อความต้องการใช้งาน WiFi ที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนอุปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีการเพิ่มจำนวนเสาสัญญาณอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงความสามารถอัตราการส่งข้อมูลให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อให้ทุกอุปกรณ์มี Bandwidth เพียงพอในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

WiFi 7 มีการเพิ่มจำนวนสตรีมจาก 8 เป็น 16 สตรีม ที่จะช่วยให้อัตราการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ WiFi 6 ด้วยความสามารถ 16 สตรีมใน WiFi 7 นี้ จะช่วยให้ทุกอุปกรณ์ มีแบนด์วิดท์เพียงพอที่จะทำงานได้อย่างลื่นไหล

เร็วแรงกว่าเดิมถึง 4 เท่า!

เร็วแรงกว่าเดิมถึง 4 เท่า! WiFi 7

มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล เพิ่ม Throughput ด้วยอัตราข้อมูลสูงถึง 46 Gbps (4.8 เท่าของ Wi-Fi 6) ทำให้ Wi-Fi 7 เป็นมาตรฐานไร้สายแห่งอนาคตใหม่มีความรวดเร็วที่สุดเลยก็ว่าได้

สรุป


ได้มีการเปิดตัว WiFi 7 โดย TP-Link เจ้าแรกของประเทศไทย ความเร็วที่มากกว่าเดิมถึง 4 เท่า! รองรับทั้ง 3 คลื่นความถี่ มีจุดเด่นที่ทั้งเรื่องแบนด์วิดท์ที่มีความเร็วสูงถึง 46 Gbps ช่องสัญญาณที่กว้าง 320 MHz นวัตกรรมใหม่ที่ รองรับการเข้ารหัสโมดูล 4K QAM  และ MU-MIMO 16×16 ที่ช่วยให้ WiFi เร็วแรงขึ้น ส่งข้อมูลได้เร็ว ปลอดภัยอย่างไม่มีปัญหา มีความเสถียรมั่นคง ตอบโจทย์ความต้องการคนที่ชอบเน็ตที่เร็วและแรง การสตรีม 8K A/V, AR/VR, การเล่นเกมบนคลาวด์, แอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ, IoT ด้านอุตสาหกรรม, การวินิจฉัยระยะไกล และการผ่าตัดระยะไกล ได้อย่างไม่มีปัญหาซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเช่น สมาร์ทโฟน หรือโน๊ตบุ๊ค ฯลฯ รุ่นใหม่ๆจะ Update ให้รองรับ WiFi 7 ตามมาอีกในไม่ช้า รอใช้งานกันได้เลย!! สุดท้ายนี้เป็นเพียงแค่การเปิดตัวเท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ได้ ต้องรอ กสทช. อนุมัติในการใช้งาน ซึ่งอาจใช้ได้ภายในปี 2024 อดใจรอคอยอีกแปปเดียวนะครับ ได้ใช้ WiFi ที่เร็วแรงยิ่งกว่าจรวดอย่างแน่นอน!

ขอบคุณข้อมูลจาก: inteltp-link

ลำโพง WiFi

-33%
NEW
Best Seller
Original price was: ฿90,000.Current price is: ฿59,900. (รวม VAT 7% แล้ว)
-5%
Original price was: ฿14,900.Current price is: ฿14,155. (รวม VAT 7% แล้ว)
-5%
Original price was: ฿19,900.Current price is: ฿18,905. (รวม VAT 7% แล้ว)
-5%
Original price was: ฿27,900.Current price is: ฿26,505. (รวม VAT 7% แล้ว)
-24%
สีขาว
สีดำ
Original price was: ฿28,900.Current price is: ฿21,900. (รวม VAT 7% แล้ว)
-15%
Original price was: ฿24,900.Current price is: ฿21,165. (รวม VAT 7% แล้ว)
-15%
Original price was: ฿8,990.Current price is: ฿7,642. (รวม VAT 7% แล้ว)

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Wi-Fi 7 หรือ “EHT” (Extremely High Throughput) นั้นมีชื่อทางเทคนิคว่า “IEEE 802.11be” โดยที่จะยังคงทำงานในย่านความถี่ 2.4, 5 และ 6GHz จะมีการปรับปรุงเพิ่มความสามารถให้เสถียรและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดียิ่งกว่า ความเร็วที่เร็วกว่า Wi-Fi 6 ถึง 2.4 เท่า เพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่น รวดเร็ว แรงกว่าที่เคย

ณ ปัจจุบันเป็นเพียงแค่การเปิดตัวเท่านั้น แต่คาดการว่าอาจจะใช้ได้ปี 2024 รอกสทช. อนุมัติในการใช้งานก่อนครับ

– ความกว้างช่องสัญญาณ Bandwidth 320 MHz ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลได้รวดเร็วพร้อมส่งสัญญาณข้อมูลพร้อมกันได้ บน 6 GHz
– 4K-QAM เพิ่มอัตราสูงสุด ซึ่งช่วยให้อัตราการส่งข้อมูล ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
– Preamble Puncturing การรบกวนสัญญาณ จะถูกบล็อค ช่วยเปิดพื้นที่ช่องสัญญาณให้ใช้งานได้มากขึ้น
– Multi-RU ช่วยให้สามารถกำหนดหน่วยทรัพยากรหลายรายการ ให้กับผู้ใช้รายเดียว สามารถรวมหน่วยทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลได้
– MLO (Multi-Link Operation) สามารถเชื่อมต่อคลื่นความถี่ 2 คลื่นพร้อมกันทำให้ความเร็วเพิ่มมากขึ้น แชร์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ
– 16×16 MU-MIMO มีการเพิ่มจำนวนเสาสัญญาณอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงความสามารถอัตราการส่งข้อมูลให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อให้ทุกอุปกรณ์มี Bandwidth เพียงพอในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

บทความที่คุณอาจสนใจ..

แชร์หน้านี้ :

บทความ สาระความรู้

SONY ULT POWER SOUND ลำโพงและหูฟังรุ่นใหม่ ให้เสียงเบสที่หนักแน่น

รู้สึกเหมือนได้ดำดิ่งสู่แถวหน้าของคอนเสิร์ต ไปซีรีส์ ULT POWER SOUND ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ใจคุณสั่น ด้วยเสียงเบสที่ทรงพลัง

พรีวิว Shure Nexadyne™ ไมค์ซีรีส์ใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด!

ไมโครโฟนใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมเทคโนโลยีในการรับเสียงแบบใหม่ Revonic™ ที่จะช่วยให้การรับเสียงพูด/ร้อง ทำได้คม ชัด และเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น จะน่าสนใจแค่ไหน? อยากรู้ คลิกเลย!

ภาพบรรยากาศ การเข้าอบรมเรื่อง “การออกแบบระบบเสียงและภาพ” ณ Vichai Trading

บริษัท ซาวด์ดีดี กรุ๊ป จำกัด ได้รับเกียรติจาก Vichai Trading ในการเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ การออกแบบระบบเสียงและภาพ โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นทีมงานฝ่ายขายจาก ซาวด์ดีดี กรุ๊ป

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราสัญลักษณ์องค์กร

บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท ซาวด์ดีดี กรุ๊ป จำกัด

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานการติดตั้ง ระบบเสียงปฎิบัติธรรม ลีลาสถาพรกูรธรรมสถาน

SoundDD.Shop พาชมระบบเสียงปฎิบัติธรรม ที่ได้เลือกติดตั้งลำโพงเครื่องเสียงจากแบรนด์ BOSE และ ALLEN&HEATH จะเป็นอย่างไรไปชมกัน

ผลงานการติดตั้ง ระบบเสียงเวที บริษัท ยู แฮส จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ผลงานการติดตั้ง ระบบเสียงเวที บริษัท ยู แฮส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ด้วยสินค้าจากแบรนด์ Electro-Voice และ SOUNDVISION ไปรับชมกันเลยครับ

ผลงานการติดตั้ง ระบบเสียงห้องประชุมบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

วันนี้เราก็มีผลงานติดตั้งมาให้ชมกันอีกเช่นเคยครับ โดยผลงานในครั้งนี้เป็นระบบเสียงห้องประชุม บริษัท บางกอกแล็ป แอน คอสเมติค จำกัดมหาชน (BLC)

ผลงานการติดตั้ง ระบบประกาศ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี

ผลงานการติดตั้ง ระบบประกาศ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี จากทีมงาน SoundDD โดย บริษัท ซาวด์ดีดี กรุ๊ป จำกัด

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก