Share :

JBL PRX ONE PRX1 ชุดลำโพง Active คอลัมน์ 12×2.5 นิ้ว ซับ 12 นิ้ว 2000 วัตต์

฿72,900 (รวม VAT 7% แล้ว)

 • ลงทะเบียนรับประกันสินค้าเพิ่มเป็น 5 ปี 
  ที่ Line : @mahajakplus ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2566 (ต้องซื้อและออกใบเสร็จ 1 ม.ค.–30 มิ.ย. 2566 เท่านั้น)

ความเสียหายหรือความขัดข้องอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

 1. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ขาดความระมัดระวัง ประมาทเลินเล่อหรือการใช้งานที่ผิดประเภทของผู้ใช้ เช่น
  • ใช้ลำโพงในระดับความดังเกินขีดจำกัดของลำโพงตามคู่มือการใช้งาน
  • เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ต่อพวงที่ไม่เหมาะสมตามคู่มือการใช้งาน
  • Voice ขาดหรือ Voice ไหม้อ้นเนื่องมาจากการใช้งานของผู้ใช้
  • ใช้สินค้ในสถานที่ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่ตรงตามคู่มือการใช้งาน
 2. ความเสียหายอันเกิดจากจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย
 3. ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง หรืออุบัติเหตุ และความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้หลังจากที่ซื้อสินค้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟย้อน
 4. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การต่อพ่วงอุปกรณ์ผิด เปิดเสียงดัง หรือไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
 5. สินค้ามีสภาพผิดรูปทรง เช่น แตก ห้ก งอ ร้าว ยุบ เบี้ยว มีคราบน้ำ มีรอยไหม้ รอยสนิม รอยถลอก รอยขูด รอยขีด หรือมีบางส่วนสูญหาย หรือชำรุด เช่น ปุ่ม knob, ปุ่ม volume เป็นต้น
 6. สินค้าที่ลูกค้านำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยตนเอง หรือซื้อจากร้านที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการรับประกันสินค้านี้ได้
 7. สินค้าที่ผ่านการซ่อมจากร้านที่ไม่ได้รับกรรับรองจากบริษัทฯ แม้สินค้าดังกล่าวจะยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน จะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลง

 

JBL PRX ONE
JBL PRX ONE PRX1 ชุดลำโพง Active คอลัมน์ 12×2.5 นิ้ว ซับ 12 นิ้ว 2000 วัตต์

฿72,900 (รวม VAT 7% แล้ว)

ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 - 7 วัน ( ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง )
กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

  รับประกันจากศูนย์ชั้นนำ
  ของแท้ 100%
Transport ส่งฟรีตามเงื่อนไข

JBL PRX ONE PRX1 ชุดลำโพง Active คอลัมน์ 12×2.5 นิ้ว ซับ 12 นิ้ว 2000 วัตต์

 • ลงทะเบียนรับประกันสินค้าเพิ่มเป็น 5 ปี 
  ที่ Line : @mahajakplus ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2566 (ต้องซื้อและออกใบเสร็จ 1 ม.ค.–30 มิ.ย. 2566 เท่านั้น)

ความเสียหายหรือความขัดข้องอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

 1. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ขาดความระมัดระวัง ประมาทเลินเล่อหรือการใช้งานที่ผิดประเภทของผู้ใช้ เช่น
  • ใช้ลำโพงในระดับความดังเกินขีดจำกัดของลำโพงตามคู่มือการใช้งาน
  • เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ต่อพวงที่ไม่เหมาะสมตามคู่มือการใช้งาน
  • Voice ขาดหรือ Voice ไหม้อ้นเนื่องมาจากการใช้งานของผู้ใช้
  • ใช้สินค้ในสถานที่ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่ตรงตามคู่มือการใช้งาน
 2. ความเสียหายอันเกิดจากจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย
 3. ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง หรืออุบัติเหตุ และความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้หลังจากที่ซื้อสินค้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟย้อน
 4. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การต่อพ่วงอุปกรณ์ผิด เปิดเสียงดัง หรือไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
 5. สินค้ามีสภาพผิดรูปทรง เช่น แตก ห้ก งอ ร้าว ยุบ เบี้ยว มีคราบน้ำ มีรอยไหม้ รอยสนิม รอยถลอก รอยขูด รอยขีด หรือมีบางส่วนสูญหาย หรือชำรุด เช่น ปุ่ม knob, ปุ่ม volume เป็นต้น
 6. สินค้าที่ลูกค้านำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยตนเอง หรือซื้อจากร้านที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการรับประกันสินค้านี้ได้
 7. สินค้าที่ผ่านการซ่อมจากร้านที่ไม่ได้รับกรรับรองจากบริษัทฯ แม้สินค้าดังกล่าวจะยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน จะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลง

 

฿72,900 (รวม VAT 7% แล้ว)

JBL PRX ONE
JBL PRX ONE PRX1 ชุดลำโพง Active คอลัมน์ 12×2.5 นิ้ว ซับ 12 นิ้ว 2000 วัตต์

฿72,900 (รวม VAT 7% แล้ว)

ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 - 7 วัน ( ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง )
กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

  รับประกันจากศูนย์ชั้นนำ
  ของแท้ 100%
Transport ส่งฟรีตามเงื่อนไข

Share :

JBL PRX ONE PRX1 ชุดลำโพง Active คอลัมน์ 12×2.5 นิ้ว ซับ 12 นิ้ว 2000 วัตต์

฿72,900 (รวม VAT 7% แล้ว)

 • ลงทะเบียนรับประกันสินค้าเพิ่มเป็น 5 ปี 
  ที่ Line : @mahajakplus ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2566 (ต้องซื้อและออกใบเสร็จ 1 ม.ค.–30 มิ.ย. 2566 เท่านั้น)

ความเสียหายหรือความขัดข้องอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

 1. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ขาดความระมัดระวัง ประมาทเลินเล่อหรือการใช้งานที่ผิดประเภทของผู้ใช้ เช่น
  • ใช้ลำโพงในระดับความดังเกินขีดจำกัดของลำโพงตามคู่มือการใช้งาน
  • เชื่อมต่อลำโพงกับอุปกรณ์ต่อพวงที่ไม่เหมาะสมตามคู่มือการใช้งาน
  • Voice ขาดหรือ Voice ไหม้อ้นเนื่องมาจากการใช้งานของผู้ใช้
  • ใช้สินค้ในสถานที่ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่ตรงตามคู่มือการใช้งาน
 2. ความเสียหายอันเกิดจากจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย
 3. ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง หรืออุบัติเหตุ และความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้หลังจากที่ซื้อสินค้า เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟย้อน
 4. ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การต่อพ่วงอุปกรณ์ผิด เปิดเสียงดัง หรือไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
 5. สินค้ามีสภาพผิดรูปทรง เช่น แตก ห้ก งอ ร้าว ยุบ เบี้ยว มีคราบน้ำ มีรอยไหม้ รอยสนิม รอยถลอก รอยขูด รอยขีด หรือมีบางส่วนสูญหาย หรือชำรุด เช่น ปุ่ม knob, ปุ่ม volume เป็นต้น
 6. สินค้าที่ลูกค้านำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยตนเอง หรือซื้อจากร้านที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ จะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการรับประกันสินค้านี้ได้
 7. สินค้าที่ผ่านการซ่อมจากร้านที่ไม่ได้รับกรรับรองจากบริษัทฯ แม้สินค้าดังกล่าวจะยังอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน จะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลง

 

JBL PRX ONE
JBL PRX ONE PRX1 ชุดลำโพง Active คอลัมน์ 12×2.5 นิ้ว ซับ 12 นิ้ว 2000 วัตต์

฿72,900 (รวม VAT 7% แล้ว)

ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 - 7 วัน ( ขึ้นอยู่กับที่อยู่จัดส่ง )
กรุณาเช็ค Stock สินค้ากับเจ้าหน้าที่ ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง

  รับประกันจากศูนย์ชั้นนำ
  ของแท้ 100%
Transport ส่งฟรีตามเงื่อนไข

Share :

JBL PRX1 ลำโพง Active Column 12×2.5 นิ้ว JBL PRX ONE ซัพวูฟเฟอร์ 12 นิ้ว 2000 วัตต์ คลาส D มิกเซอร์ และบลูทูธ 5.0 ในตัว เชื่อมต่อกับไมโครโฟน เครื่องดนตรี ได้ง่าย จากแบรนด์ JBL

JBL PRX ONE (PRX1)

ALL-IN-ONE POWERED COLUMN PA WITH MIXER AND DSP

ลำโพง Active Column รุ่นใหม่ล่าสุดจาก JBL

ดิจิตอลมิกเซอร์ 7 ชาแนล ควบคุมผ่านแอปพลิชั่น JBL PRO Connect ควบคุมเสียงแบบไร้สายด้วย Bluetooth 5.0

การประมวลผล DBX Drive Rack พร้อม DSP สามระดับสำหรับผู้ใช้หลายระดับ

มี Lexicon Effects เอฟเฟกต์คุณภาพสูง ควบคุมผ่านจอแสดงผล LCD

ประสิทธิภาพ และพลังเสียงที่ดีที่สุด

 • กำลังขับสูงสุด 2000 วัตต์ แอมป์คลาส D ประสิทธิภาพสูง ให้ค่าความดัง SPL สูงสุด 130 dB ให้เสียงย่านความถี่ต่ำที่หนักแน่น ครอบคลุมพื้นที่ ลงได้ลึกถึง 35Hz

การออกแบบดอกลำโพง

 • ไดรเวอร์ ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 12 ดอกเรียงกัน ด้วย A.I.M. จาก JBL ซับวูฟเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว ให้ภาพของเสียงที่กว้าง และการตอบสนองความถี่ที่น่าอัศจรรย์

เอฟเฟกต์รองรับการใช้งานจริง

 • เต็มระบบกับ dbx dynamics & Lexicon FX, dbx DriveRack, และ Ducking ในตัว

มิกเซอร์ระดับมืออาชีพ

 • ดิจิตอลมิกเซอร์ จำนวน 7 ชาแนล ประกอบไปด้วย ช่อง XLR จำนวน 4 ช่อง, ช่อง Line (Hi-Z) จำนวน 2 ช่อง, และช่อง AUX/BT Bluetooth 5.0

ควบคุมผ่านแอปพลิเคชั่น

 • JBL Pro Connect – ควบคุมทุกอย่างภายในแอปพลิเคชั่นเดียว

ขยายระบบเสียงได้

 • รองรับช่อง Pass-thru ต่อกับลำโพงใบอื่นๆ เพื่อเพิ่มระบบเสียงให้ใหญ่ขึ้น และมาพร้อมกับช่อง USB 2.0 เพื่อชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์เครื่องเล่นเพลงต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตได้

คุณสมบัติ

 • JBL PRX1 ONE ถูกกออกแบบเป็น “All IN ONE” (all in one) เต็มระบบ PA ด้วย มิกเซอร์ ลำโพง integrated มาในตัว JBL Prx One. มีความกะทัดรัด พกพาสะดวก ใช้งานได้อเนกประสงค์
 • ทรงพลังด้วยกำลังขับ 1000W (RMS) และ 2000W (Peak) แอมป์คลาส D ที่มีวงจรประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
 • ติดตั้งง่าย และรวดเร็ว (ตัวคอลัมน์ สามารถแขวนแยกจากตู้ซับได้)
 • เชื่อมต่อเพลงของคุณได้อย่างง่ายด้วยพอร์ด AUX
 • เสียงที่มีคุณภาพเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ JBL PRX ซีรี่ส์ มีเสียงเบสทุ้มลึก เสียงแหลมที่ชัดใส และเสียงก้องกังวาน
 • รองรับการเชื่อมต่อ RCA stereo
 • เชื่อมต่อไร้สายด้วย Bluetooth 5.0
 • รองรับการเชื่อมต่อ ไมโครโฟน และเครื่องดนตรี
 • เหมาะสำหรับใช้งาน และติดตั้งได้ทุกที่
 • ไดรเวอร์ ขนาด 2.5 นิ้ว เรียงกันจำนวน 12 ดอก ให้การตอบสนองย่านความถี่สูงที่สม่ำเสมอ ตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านหลังของห้อง
 • ไดรเวอร์ที่ออกแบบเอง เพื่อลดการบิดเบือนของเสียง ให้การตอบสนองความถี่สูงที่ราบรื่น และเป็นธรรมชาติ
 • เทคโนโลยี JBL A.I.M. (Array Inumbration Mechanics) เทคโนโลยีการจัดวางของอาร์เรย์ที่ปรับให้เหมาะสมทางเรขาคณิต ช่วยให้เสียงครอบคลุมสอดคล้องกัน
 • กระจายเสียงได้กว้าง แนวนอน 130° x แนวตั้ง 30° รูปแบบการกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ผู้ชมอย่างสม่ำเสมอ
 • การจัดการ Crossover ที่ซับซ้อน และขั้วต่อของย่านเสียง HF/LF ช่วยให้ตอบสนองเสียงต่ำที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ราบรื่น และสม่ำเสมอตลอดช่วงความถี่ทั้งหมด
 • ลำโพงซับวูฟเฟอร์ ขนาด 12 นิ้ว แบบตู้เปิด ตอบสนองความถี่ต่ำได้ต่ำสุด 35 Hz
 • กำลังขับสูงสุด 2000 วัตต์ แอมป์ Class D พัฒนาเพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าที่สะอาด และมีประสิทธิภาพ ให้เสียงที่เหนือกว่า ค่า THD ต่ำ และการป้องกันจากไฟกระชาก
 • ปรีแอมป์ไมโครโฟน 4 ตัว  ประสิทธิภาพสูง เสียงรบกวนต่ำ รักษาแบนด์วิดธ์ให้คงที่
 • ค่าความดัง สูงสุด (max SPL) 130 dB
 • มิกเซอร์ดิจิตอล 7 ชาแนลในตัว พร้อมโหมดการทำงานแบบ Dual-Operating สามารถควบคุมเสียงแต่ละชาแนลได้อย่างเต็มที่ เช่น เบส, กลาง, แหลม, และเอฟเฟกต์
 • เอฟเฟกต์ทรงพลัง คุณภาพสูง Lexicon Effects มี Delay, Reverb Chorus, Echo และ Sub Synth รูปแบบพรีเซ็ตที่ใช้งานง่าย
 • การควบคุม DSP แบบ 3 ระดับ เพื่อผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน
 • เทคโนโลยี dbx DriveRack ฟีเจอร์ AFS (Automatic Feedback Suppression), 8-band master EQ, system limiter, plus gates และ compressors ในแต่ละช่องสัญญาณ เพื่อการควบคุมไดนามิกของเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พร้อมโหมด Ducking จาก SOUNDCRAFT ได้ยินเสียงพูดชัดเจน ระหว่างเปิดเพลงคลอไปด้วย
 • หน้าจอแสดงผล LCD แบบสี เรียบง่าย และใช้งานง่าย เข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถปรับเสียง ตั้งค่าพรีเซ็ตได้ 8 ค่า ให้ต่อการใช้งาน

 • การเชื่อมต่อ Input และ Output : 4 XLR แบบ Combo, 2 Hi-Z, 1 AUX In/BT และ 1 XLR Pass Thru
 • พอร์ด USB 2.0 จำนวน 2 ช่อง รองรับการชาร์จแบตเตอรี่กับอุปกรณ์อื่นๆ และรองรับระบบไร้สายของ AKG (เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม JBL adapter cable)
 • รองรับ +48V phantom power จำนวน 2 ชาแนล ใช้งานกับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์
 • เชื่อมต่อไร้สายด้วย Bluetooth 5.0 สามารถควบคุมเสียงจากระยะไกลได้ถึง 10 เครื่อง โดยใช้แอปพลิเคชั่น JBL Pro Connect
 • ควบคุมเสียงได้เต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชั่น JBL Pro Connect
 • วัสดุหุ้มภายนอกที่ทนทานต่อการใช้งานได้หลายพื้นที่
 • อุปกรณ์เสริมอย่างตัวยึด และอะแดปเตอร์ สามารถติดตั้งลำโพงอาเรย์คอลัมน์บนผนัง หรือโครงเหล็ก แยกจากซับวูฟเฟอร์ (สำหรับการติดตั้งแบบถาวร)
 • ด้ามจับ ComfortGrip ทำให้การขนย้าย และพกพาได้ง่ายขึ้น
 • มีกระเป๋าสำหรับเก็บลำโพงอาเรย์คอลัมน์
 • การออกแบบมากอย่างรอบคอบ สวยงามลงตัว
 • น้ำหนัก 25.7 กิโลกรัม

ในชุดประกอบด้วย

JBL PRX1 ลำโพง Active Column JBL PRX ONE
 1. ตู้ซับ 1 ใบ
 2. ลำโพงคอลัมน์ 2 ใบ
 3. ถุงกระเป๋า สำหรับใส่ลำโพงคอลัมน์ (ใส่ได้ 2 ใบ)

อุปกรณ์เสริม

ชุด Mounting Bracket Kit เพิ่มความสามารถในการติดตั้ง

 • ขายึดหลากหลายมุม สำหรับยึดตัวลำโพงให้ติดเข้ากับผนัง หรือโครงแหล็ก
 • ความกว้างของมุม ประกอบไปด้วย 7 ระดับ คือ -5°, -10°, -15° และเพิ่มขึ้นด้วย +5°, +10° และ +15° 
 • คอนเน็กเตอร์ แบบ speak-on มาตรฐาน สำหรับการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น โดยไม่ต้องใช้สายสัญญาณต่อเพิ่มเติมกันระหว่างลำโพง

*ไม่มีในชุด ต้องสั่งซื้อแยก

Comparison-Eon-One-Eon-One-Mk2
JBL-EON-ONE-VS-JBL-PRX-ONE-1200x630
น้ำหนัก 31.75 kg
ขนาด 850 × 482 × 647 mm
ยี่ห้อ

ดูเฉพาะ

สเปค

Detailed technical information JBL PRX1 ONE

System Type Powered Column PA Speaker
Woofer Size 12″
Tweeter Size 2.5″
Tweeter Count 12
Max SPL 130dB
Freq Range -10 35-20kHz
Freq Range -3 40-20kHz
Hor Dispersion 130°
Vert Dispersion 30°
Power Rating 2000W Peak1000W RMS
AC power input 300W 100-230V AC 50-60Hz
Input Impedance 4kΩ balanced Combo4kΩ balanced Combo2MΩ balanced Hi-Z Jack2MΩ balanced Hi-Z Jack10kΩ 3.5mm single ended 2 channel.10kΩ 3.5mm single ended 2 channel.
Crossover Frequency 260Hz
I/O 4 XLR Combo Jacks2 1/4” Hi-Z1 1/8”/BT Summed1 XLR Pass Through
Cabinet PP
Net Weight 25.7 kg (56.6 lbs)
Gross Weight 31.75 kg (69.9 lbs)
Dimensions (H x W x D) 850 mm x 482 mm x 647 mm (33.4 in x 18.9 in x 25.4 in)

 

ดาวน์โหลด

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “JBL PRX ONE PRX1 ชุดลำโพง Active คอลัมน์ 12×2.5 นิ้ว ซับ 12 นิ้ว 2000 วัตต์”

JBL PRX ONE มีแบตเตอรี่ในตัวไหม?

คำตอบ : ไม่มีแบตเตอรี่ในตัว

JBL PRX ONE ให้มุมกระจายเสียงกว้างเท่าไหร่?

คำตอบ : ให้มุมกระจายเสียงในแนวนอน 130° และแนวตั้ง 30°

JBL PRX ONE มีน้ำหนักเท่าไหร่?

คำตอบ : มีน้ำหนัก 25.7 กิโลกรัม

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้า และราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก