เสียงสะท้อน เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

Home » เกร็ดความรู้ (Tip & Trick) » เสียงสะท้อน เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

Estimated reading time: 2 minute

เมื่อเดินเข้าไปในห้องโถงขนาดใหญ่หรือหรือตะโกนออกไปในหุบเขาลึก เราจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าเสียงสะท้อน ปรากฏการณ์เสียงนี้ก่อให้เกิดคำถามว่าเสียงเดิมทางกลับมาหาเราได้อย่างไร ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกปรากฏการณ์เสียงสะท้อน ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และนำมาประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันครับ

ทำความเข้าใจกับเสียงสะท้อน

จากการศึกษาคลื่นเสียงและอะคูสติก ผู้เชี่ยวชาญได้ค้นพบวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังเสียงสะท้อนว่า เมื่อเกิดเสียงขึ้น เสียงมักจะเดินทางผ่านอากาศในรูปของคลื่น เมื่อคลื่นเหล่านี้กระทบกับพื้นผิว เสียงส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ ในขณะที่ส่วนที่เหลือจะถูกสะท้อนกลับไปยังผู้ที่ทำให้เกิดเสียง ทำให้เกิดความรู้สึกของเสียงสะท้อน

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากคลื่นเสียงสะท้อนจากพื้นผิวและเปลี่ยนทิศทาง เวลาที่คลื่นเสียงสะท้อนไปถึงผู้ส่งจะขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับพื้นผิวที่สะท้อน ยิ่งมีระยะทางไกลเท่าไร ยิ่งมีการหน่วงเวลาระหว่างเสียงต้นฉบับและเสียงสะท้อนนานขึ้นเท่านั้น แม้ว่าแนวคิดเรื่องการสะท้อนของเสียงจะดูตรงไปตรงมา แต่ก็มีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อการก่อตัวของเสียงสะท้อน

 • ประการแรก: ขนาดและรูปร่างของพื้นผิวที่สะท้อน พื้นผิวเรียบ เช่น ผนังหรือหน้าผา มีแนวโน้มที่จะสร้างเสียงสะท้อนที่ชัดเจนและชัดเจน ในทางกลับกัน พื้นผิวที่ไม่ปกติ เช่น หินหรือต้นไม้ จะกระจายคลื่นเสียง ส่งผลให้เกิดเสียงสะท้อนแบบกระจาย
 • ประการที่สอง: ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงและพื้นผิวสะท้อนจะกำหนดความเข้มของเสียงสะท้อน ยิ่งอยู่ใกล้พื้นผิว เสียงสะท้อนก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมห้องโถงที่ว่างเปล่าขนาดใหญ่หรือหุบเขาจึงเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเสียงสะท้อน เนื่องจากคลื่นเสียงมีพื้นที่เพียงพอที่จะเดินทางและสะท้อนกลับ
 • สุดท้าย: ธรรมชาติของเสียงนั้นส่งผลต่อการก่อตัวของเสียงสะท้อน เสียงความถี่สูง เช่น เสียงนกหวีด มีแนวโน้มที่จะสร้างเสียงสะท้อนที่เห็นได้ชัดเจนมากกว่า เมื่อเทียบกับเสียงความถี่ต่ำ เช่น เสียงกลอง เนื่องจากเสียงความถี่สูงมีความยาวคลื่นสั้นกว่าและสะท้อนได้ง่ายกว่า

วิทยาศาสตร์เบื้องหลัง

เพื่อให้เข้าใจเสียงสะท้อนมากขึ้น เราต้องเจาะลึกวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการสะท้อนของเสียงกันสักนิด โดยเสียงคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เดินทางเป็นคลื่น คล้ายกับระลอกคลื่นบนผิวน้ำ คลื่นเหล่านี้ประกอบด้วย Compressions และ Rarefactions ซึ่งเป็นแถบที่มีความกดอากาศสูงและต่ำตามลำดับ 

เมื่อคลื่นเสียงกระทบกับพื้นผิว เช่น ผนัง จะทำให้อนุภาคอากาศที่อยู่ใกล้พื้นผิวสั่นสะเทือน อนุภาคที่สั่นสะเทือนเหล่านี้จะส่งพลังงานเสียงไปยังพื้นผิว ทำให้มันสั่นสะเทือนเช่นกัน เป็นผลให้พลังงานเสียงส่วนหนึ่งถูกดูดซับโดยพื้นผิว และแปลงเป็นความร้อน พลังงานเสียงที่เหลือจะถูกสะท้อนกลับสู่สิ่งแวดล้อมเป็นคลื่นเสียงที่สะท้อน

มุมที่คลื่นเสียงกระทบพื้นผิว เรียกว่า มุมตกกระทบ จะเป็นตัวกำหนดมุมที่คลื่นเสียงสะท้อน หรือที่เรียกว่า มุมสะท้อน ตามกฎการสะท้อน มุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อน หลักการพื้นฐานนี้อธิบายว่าทำไมคลื่นเสียงจึงสะท้อนจากพื้นผิวและกลับไปยังแหล่งกำเนิด 

กระบวนการสะท้อนเสียงได้รับอิทธิพลจากคุณสมบัติวัสดุของพื้นผิว วัสดุที่แตกต่างกันมีระดับการดูดซับและการสะท้อนของเสียงที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น พื้นผิวแข็งและเรียบ เช่น แก้วหรือคอนกรีต จะสะท้อนได้มากกว่า เมื่อเทียบกับวัสดุที่อ่อนนุ่มและมีรูพรุน เช่น พรมหรือผ้าม่าน

สาเหตุของการเกิดเสียงสะท้อน

แม้ว่าการก่อตัวของเสียงสะท้อนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ก็มีสาเหตุทั่วไปหลายประการที่ทำให้เกิดเสียงสะท้อน สาเหตุเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางสถาปัตยกรรม

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม: ได้แก่ ขนาดและรูปร่างของพื้นที่ที่เกิดเสียง พื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ที่มีเพดานสูง เช่น ห้องโถงหรือหุบเขามีแนวโน้มที่จะสร้างเสียงสะท้อนมากกว่าเนื่องจากมีพื้นผิวสะท้อนมาก ในทางตรงกันข้าม พื้นที่ขนาดเล็ก มักจะมีเสียงสะท้อนน้อยที่สุดเนื่องจากพื้นที่จํากัดสําหรับคลื่นเสียงที่จะสะท้อน

ปัจจัยทางสถาปัตยกรรม: มีบทบาทสำคัญในการก่อตัวของเสียงสะท้อน วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างห้อง เช่น คอนกรีต กระจก หรือไม้ อาจส่งผลต่อการสะท้อนของคลื่นเสียงได้ พื้นผิวที่เรียบและแข็งสะท้อนเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ รูปร่างของห้องยังส่งผลต่อการเกิดเสียงสะท้อนอีกด้วย ห้องที่มีผนังขนานกัน เช่น ห้องสี่เหลี่ยม ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Flutter echo เสียงสะท้อนเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงสะท้อนไปมาระหว่างผนังคู่ขนาน ทำให้เกิดเอฟเฟกต์เสียงสะท้อนซ้ำๆ

คุณสมบัติทางเสียง

เพื่อจัดการเสียงก้องอย่างมีประสิทธิภาพและปรับคุณภาพเสียงในพื้นที่ให้เหมาะสม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจคุณสมบัติทางเสียงของวัสดุและพื้นผิวต่างๆ คุณสมบัติทางเสียงหมายถึงวิธีที่วัสดุหรือพื้นผิวมีปฏิกิริยากับคลื่นเสียง โดยเฉพาะในแง่ของการดูดซับ การสะท้อน และการส่งผ่าน

วัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับสูง เช่น แผงอะคูสติกหรือโฟม จะดูดซับคลื่นเสียงและลดการเกิดเสียงก้อง วัสดุเหล่านี้มักใช้ในสตูดิโอบันทึกเสียง คอนเสิร์ตฮอลล์ และโรงละคร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางเสียงที่สามารถควบคุมได้

ในทางกลับกัน วัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซับสูง เช่น แผงอะคูสติกหรือโฟม จะดูดซับคลื่นเสียงและลดการเกิดเสียงก้อง วัสดุเหล่านี้มักใช้ในสตูดิโอบันทึกเสียง คอนเสิร์ตฮอลล์ และโรงละคร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางเสียงที่มีการควบคุม

การส่งสัญญาณหมายถึงการที่คลื่นเสียงผ่านวัสดุหรือพื้นผิว วัสดุที่มีคุณสมบัติการส่งผ่านสูง เช่น ผนังหรือหน้าต่างบางๆ ช่วยให้เสียงผ่านได้ง่าย ซึ่งอาจส่งผลให้เสียงรั่วและลดฉนวนกันเสียงได้

การลดเสียงสะท้อน

หนึ่งในเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการจัดวางวัสดุดูดซับเสียงอย่างมีแบบแผน เช่น แผงกันเสียง โฟม หรือผ้า ดูดซับคลื่นเสียงและป้องกันไม่ให้สะท้อนออกจากพื้นผิว ด้วยการวางวัสดุเหล่านี้บนผนัง เพดาน และพื้น ปริมาณเสียงที่สะท้อนจะลดลงอย่างมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมที่เงียบและน่าฟังยิ่งขึ้น

อีกเทคนิคหนึ่งคือการใช้ diffusers ซึ่งกระจายคลื่นเสียงและลดการก่อตัวของเสียงสะท้อนที่แตกต่างกัน โดย diffusers มักใช้ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการการดูดซับเสียงอย่างสมบูรณ์ เช่น คอนเสิร์ตฮอลล์หรือสตูดิโอบันทึกเสียง ช่วยสร้างการกระจายเสียงที่สมดุลมากขึ้นโดยการกระจายคลื่นเสียงในหลายทิศทาง

นอกจากวัสดุดูดซับเสียงและ diffusers การจัดวางและการออกแบบพื้นที่ยังสามารถมีบทบาทในการลดเสียงสะท้อนได้อีกด้วย การหลีกเลี่ยงพื้นผิวเรียบขนาดใหญ่และการผสมผสานส่วนโค้งหรือมุมเข้ากับการออกแบบสามารถช่วยลดการสะท้อนของเสียงและลดเสียงสะท้อนได้และการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน หรือแผ่นกั้นเสียง ยังช่วยลดเสียงสะท้อนได้อีกด้วย

วัสดุและวิธีการกันเสียง

นอกเหนือจากการออกแบบสถาปัตยกรรมแล้ว ยังสามารถใช้วัสดุและวิธีการกันเสียงเพื่อลดเสียงสะท้อนและเพิ่มฉนวนกันเสียงอีกด้วย วิธีการเก็บเสียงที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือการใช้ double-glazed คือ การนำกระจก 2 แผ่น (จะใช้กระจกชั้นเดียว หรือ กระจกลามิเนต ก็ได้) มาประกบกันโดยเว้นช่องว่างระหว่างกระจกไว้

วัสดุกันเสียง เช่น ไวนิลหรือแผงกันเสียงที่รับน้ำหนักมาก สามารถใช้กับพื้นผิวที่มีอยู่เพื่อเพิ่มฉนวนกันเสียงและลดเสียงสะท้อน วัสดุเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อดูดซับพลังงานเสียงและป้องกันไม่ให้คลื่นเสียงสะท้อนออกจากพื้นผิว นอกเหนือจากวัสดุและวิธีการเหล่านี้แล้ว การปิดผนึกช่องว่างและรอยแตกร้าวในประตู หน้าต่าง และผนังอย่างเหมาะสมสามารถปรับปรุงฉนวนกันเสียงและลดเสียงสะท้อนได้อย่างมาก ด้วยการขจัดการรั่วไหลของอากาศ การส่งผ่านคลื่นเสียงจึงสามารถลดลงได้อีก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเงียบขึ้นและควบคุมเสียงได้มากขึ้น

สรุป


การทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียงสะท้อนนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ไปจนถึงการผลิตเพลงและอะคูสติกในห้องต่างๆ ด้วยการทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการสะท้อนของเสียงทำให้เราสามารถจัดการกับเสียงสะท้อนและปรับคุณภาพเสียงให้เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบคอนเสิร์ตฮอลล์ หรือการสร้างสตูดิโอบันทึกเสียง

บทความที่คุณอาจสนใจ..

แชร์หน้านี้ :

บทความ สาระความรู้

AuraCast คือ อะไร? เจาะลึกความสามารถใหม่ของบลูทูธ 5.2

ทำความรู้จักกับ Bluetooth AuraCast ความสามารถใหม่ของบลูทูธเวอร์ชัน 5.2 ที่จะช่วยให้คุเชื่อมต่อกับอุปกรณไร้สายได้แบบไร้ขีดจำกัด อยากรู้ คลิกดิ!

พรีวิว SoundVISION ACS-1200S และ ACS-1000 ลดไซซ์แต่ซาวด์เดิม

พรีวิว ซีรีส์ลำโพง Active Column ที่ขายดีที่สุด รุ่นใหม่ SoundVISION ACS-1200S และ SoundVision ACS-1000 จะน่าสนใจแค่ไหน อยากรู้คลิกดิ!

เพลงนี้เพลงอะไร? รวม 4 วิธี “ค้นหาเพลง” ที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

เคยเป็นมั้ย? อาการที่นึกเนื้อเพลงอะไรซักเพลง แล้วร้องติดปากอยู่ทั้งวัน ได้แต่คิดว่า เพลงนี้เพลงอะไร ในบทความนี้จะพาชม 4 วิธี "ค้นหาเพลง" อยากรู้ คลิกเลย!

พรีวิว JBL VTX M Series ลำโพงมอนิเตอร์ระดับ Professional

ทำความรู้จักกับ JBL VTX M Series ลำโพงมอนิเตอร์ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงมากมาย จะน่าสนใจแค่ไหน อยากรู้ คลิกเลย!

โปรโมชั่น

ประกาศรายชื่อ Live สด จับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท SoundDD End Year Sale 2023

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อภายใน วันที่ 1 – 30 ธ.ค. 2566 ตั้งแต่ 20,000 บาท หรือ 50,000 บาท ขึ้นไป และลงทะเบียนลุ้นรับของรางวัลภายในวันที่...[อ่านต่อ คลิก]

JBL PARTY BOX ลำโพงบลูทูธไร้สาย เสียงเบสสะใจ สำหรับสายปาร์ตี้ ด้วยระบบไฟ Light Show

ปาร์ตี้ที่บ้านได้ด้วย JBL PARTYBOX เป็นลำโพงบลูทูธ ที่มีฟังก์ชั่นออกแบบมาให้มีสีสัน ฟังมีความสนุก ให้เสียงที่ดังสะใจ เบสกระหึ่ม สะเทือน

ลดล้างสต๊อก เครื่องเสียง Clearance Sale ส่งท้ายปี 2024

ยกขบวน ลดโหด ลดเยอะ ลดแรง ทุบคลัง ทลายสโตร์ จำนวนจำกัด หมดแล้ว หมดเลย

ผลงานการติดตั้ง

ผลงานติดตั้ง ระบบเสียงแบคกราวด์มิวสิค ร้าน Vaca Bar & Grill

ผลงานติดตั้งครั้งนี้เป็น ระบบเสียงแบคกราวด์มิวสิค จากร้าน Vaca Bar & Grill เราจะพาไปชมกันว่าทางร้านจะเลือกติดตั้งลำโพงแบรนด์และรุ่นอะไรเพื่อสร้างบรรยายที่สุดพิเศษด้วยเพลงแบคกราวด์มิวสิค

ผลงานติดตั้ง ระบบเสียง เรือนศรีวไลย นนทบุรี

งานติดตั้งระบบเสียง เพื่อสร้างบรรยากาศให้กับงานร่วมถึงการกระจายเสียงให้กับแขกในงานให้มีคุณภาพเท่าๆ กัน ในงานนี้มีสินค้าจากแบรนด์ดังๆ มากมาย

ผลงานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะ บ้านลูกค้า

ผลงานติดตั้ง ชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะ บ้านลูกค้า ขอขอบคุณ ลูกค้าใจดี ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อและใช้บริการ จากทีมงาน SoundDD

ผลงานติดตั้ง ระบบภาพและเสียง มูลนิธิจิตต์ประสาน

ขอขอบคุณ มูลนิธิจิตต์ประสาน ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกซื้อและใช้บริการออกแบบและติดตั้งชุดไมค์ประชุมดิจิตอล จากทีมงาน SoundDD

ใส่ความเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึก