วิธีผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย

(*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น)

สามารถใช้บัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์  และ 
บัตรเครดิตที่เข้าร่วมการผ่อนชำระแบบมีดอกเบี้ย 0.65% ยอดรวมราคาสินค้า (รวม VAT) โดยคิดจากยอดรวมของบิลการสั่งซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาการผ่อนชำระ 3,6 และ 10 เดือน ตามเงื่อนไข


สำหรับลูกค้าที่เลือกชำระแบบ ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต กสิกรไทย รอสักครู่ ระบบจะพาท่านไปในหน้าต่อไป แต่หากรอนานเกินไป ให้คลิกปุ่ม “PAY VIA KASIKORN PAYMENT GATEWAY”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

สำหรับลูกค้าที่เลือกชำระแบบ ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต กสิกรไทย รอสักครู่ ระบบจะพาท่านไปในหน้าต่อไป แต่หากรอนานเกินไป ให้คลิกปุ่ม “PAY VIA KASIKORN PAYMENT GATEWAY”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

สำหรับลูกค้าที่เลือกชำระแบบ ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต กสิกรไทย รอสักครู่ ระบบจะพาท่านไปในหน้าต่อไป แต่หากรอนานเกินไป ให้คลิกปุ่ม “PAY VIA KASIKORN PAYMENT GATEWAY”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ระบบจะนำท่านไปสู่หน้า K Payment Gateway ดังภาพ (รองรับบัตรทุกธนาคาร) โดยบัตรของท่านต้องผ่านขั้นตอน
Verified by visa แล้ว (ดูรายละเอียด คลิก)

 • Payment term (Months): เลือกจำนวนเดือน ที่ต้องการผ่อน
 • Calculate: กดคำนวณว่าต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่
 • Card Type: เลือกประเภทบัตร Visa หรือ Mastercard
 • Credit Card Number: กรอกหมายเลขบัตร
 • Security Code (CVV2): กรอก รหัสลับ 3 หลัก (จะอยู่่ด้านหลังบัตร)
 • Expiry Date (mm//yyyy): กรอกวันหมดอายุของบัตร (ดูที่บัตร)
 • Card Holder Name: กรอก ชื่อเจ้าของบัตร

จากนั้น คลิกปุ่ม “PAY NOW”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ระบบจะนำท่านไปสู่หน้า K Payment Gateway ดังภาพ (รองรับบัตรทุกธนาคาร) โดยบัตรของท่านต้องผ่านขั้นตอน
Verified by visa แล้ว (ดูรายละเอียด คลิก)

 • Payment term (Months): เลือกจำนวนเดือน ที่ต้องการผ่อน
 • Calculate: กดคำนวณว่าต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่
 • Card Type: เลือกประเภทบัตร Visa หรือ Mastercard
 • Credit Card Number: กรอกหมายเลขบัตร
 • Security Code (CVV2): กรอก รหัสลับ 3 หลัก (จะอยู่่ด้านหลังบัตร)
 • Expiry Date (mm//yyyy): กรอกวันหมดอายุของบัตร (ดูที่บัตร)
 • Card Holder Name: กรอก ชื่อเจ้าของบัตร

จากนั้น คลิกปุ่ม “PAY NOW”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ระบบจะนำท่านไปสู่หน้า K Payment Gateway ดังภาพ (รองรับบัตรทุกธนาคาร) โดยบัตรของท่านต้องผ่านขั้นตอน
Verified by visa แล้ว (ดูรายละเอียด คลิก)

 • Payment term (Months): เลือกจำนวนเดือน ที่ต้องการผ่อน
 • Calculate: กดคำนวณว่าต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่
 • Card Type: เลือกประเภทบัตร Visa หรือ Mastercard
 • Credit Card Number: กรอกหมายเลขบัตร
 • Security Code (CVV2): กรอก รหัสลับ 3 หลัก (จะอยู่่ด้านหลังบัตร)
 • Expiry Date (mm//yyyy): กรอกวันหมดอายุของบัตร (ดูที่บัตร)
 • Card Holder Name: กรอก ชื่อเจ้าของบัตร

จากนั้น คลิกปุ่ม “PAY NOW”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

หน้า Payment Result ดังภาพ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ ที่เว็บไซต์ SoundDD.Shop โดยอัติโนมัติ
หากรอนานกว่าปกติ แล้วระบบยังไม่พาท่านกลับสู่เว็บไซต์ SoundDD.Shop ให้ท่านคลิกปุ่ม “GO BACK TO MERCHANT WEBSITE” ถือเป็นการสิ้นสุดการสั่งซื้อ

*ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทางนี้ ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ
ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

หน้า Payment Result ดังภาพ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ ที่เว็บไซต์ SoundDD.Shop โดยอัติโนมัติ
หากรอนานกว่าปกติ แล้วระบบยังไม่พาท่านกลับสู่เว็บไซต์ SoundDD.Shop ให้ท่านคลิกปุ่ม “GO BACK TO MERCHANT WEBSITE” ถือเป็นการสิ้นสุดการสั่งซื้อ

*ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทางนี้ ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ
ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

หน้า Payment Result ดังภาพ ระบบจะนำท่านกลับสู่หน้าเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ ที่เว็บไซต์ SoundDD.Shop โดยอัติโนมัติ
หากรอนานกว่าปกติ แล้วระบบยังไม่พาท่านกลับสู่เว็บไซต์ SoundDD.Shop ให้ท่านคลิกปุ่ม “GO BACK TO MERCHANT WEBSITE” ถือเป็นการสิ้นสุดการสั่งซื้อ

*ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทางนี้ ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ
ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

หมายเหตุ: บัตรเครดิตที่จะต้องผ่านขั้นตอน Verify by VISA ก่อน คลิก

บัตรที่ยังไม่ได้ Verify by VISA
ระบบจะบังคับให้ทำการยืนยันข้อมูลก่อน ว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรจริงๆ ด้วยวิธีการง่ายๆ 

ระบุหมายเลขบัตรเครดิต และคลิกปุ่ม “สมัครใช้บริการ”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

หมายเหตุ: บัตรเครดิตที่จะต้องผ่านขั้นตอน Verify by VISA ก่อน คลิก

บัตรที่ยังไม่ได้ Verify by VISA
ระบบจะบังคับให้ทำการยืนยันข้อมูลก่อน ว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรจริงๆ ด้วยวิธีการง่ายๆ 

ระบุหมายเลขบัตรเครดิต และคลิกปุ่ม “สมัครใช้บริการ”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

หมายเหตุ: บัตรเครดิตที่จะต้องผ่านขั้นตอน Verify by VISA ก่อน คลิก

บัตรที่ยังไม่ได้ Verify by VISA
ระบบจะบังคับให้ทำการยืนยันข้อมูลก่อน ว่าคุณเป็นเจ้าของบัตรจริงๆ ด้วยวิธีการง่ายๆ 

ระบุหมายเลขบัตรเครดิต และคลิกปุ่ม “สมัครใช้บริการ”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 • หมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต: กรอกหมายเลขบัตร 16 หลัก
 • วันหมดอายุ: กรอกวันหมดอายุของบัตร (ดูที่บัตร)
 • เลขที่บัญชีที่ผูกกับบัตรเครดิต: หมายเลขบัญชี 10 หลัก
 • วันเดือนปีเกิด: กรอกวันเดือนปี (ค.ศ.)

จากนั้น คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 • หมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต: กรอกหมายเลขบัตร 16 หลัก
 • วันหมดอายุ: กรอกวันหมดอายุของบัตร (ดูที่บัตร)
 • เลขที่บัญชีที่ผูกกับบัตรเครดิต: หมายเลขบัญชี 10 หลัก
 • วันเดือนปีเกิด: กรอกวันเดือนปี (ค.ศ.)

จากนั้น คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 • หมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต: กรอกหมายเลขบัตร 16 หลัก
 • วันหมดอายุ: กรอกวันหมดอายุของบัตร (ดูที่บัตร)
 • เลขที่บัญชีที่ผูกกับบัตรเครดิต: หมายเลขบัญชี 10 หลัก
 • วันเดือนปีเกิด: กรอกวันเดือนปี (ค.ศ.)

จากนั้น คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป” เพื่อสมัครรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP)

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป” เพื่อสมัครรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP)

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป” เพื่อสมัครรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP)

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 • กำหนดข้อความเพื่อแสดงความเป็นส่วนตัวของท่าน: ข้อความสำหรับกันลืมรหัสผ่าน
 • เลือกภาษาในการรับรหัสความปลอดภัย SMS-OTP: ไทย และ อังกฤษ
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และทำการคลิกปุ่ม “Validate Phone No”
 • ระบุรหัสรักษาความปลอดภัย SMS-OTP: OTP ที่ทำการส่งให้ทาง SMS โทรศัพท์ที่ระบุ

จากนั้น คลิกปุ่ม “ตกลง”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 • กำหนดข้อความเพื่อแสดงความเป็นส่วนตัวของท่าน: ข้อความสำหรับกันลืมรหัสผ่าน
 • เลือกภาษาในการรับรหัสความปลอดภัย SMS-OTP: ไทย และ อังกฤษ
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และทำการคลิกปุ่ม “Validate Phone No”
 • ระบุรหัสรักษาความปลอดภัย SMS-OTP: OTP ที่ทำการส่งให้ทาง SMS โทรศัพท์ที่ระบุ

จากนั้น คลิกปุ่ม “ตกลง”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

 • กำหนดข้อความเพื่อแสดงความเป็นส่วนตัวของท่าน: ข้อความสำหรับกันลืมรหัสผ่าน
 • เลือกภาษาในการรับรหัสความปลอดภัย SMS-OTP: ไทย และ อังกฤษ
 • ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และทำการคลิกปุ่ม “Validate Phone No”
 • ระบุรหัสรักษาความปลอดภัย SMS-OTP: OTP ที่ทำการส่งให้ทาง SMS โทรศัพท์ที่ระบุ

จากนั้น คลิกปุ่ม “ตกลง”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

อ่านเงื่อนไขข้อตกลงและทำการ ติ๊กปุ่มเพื่อยอมรับข้อตกลง
จากนั้น คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

อ่านเงื่อนไขข้อตกลงและทำการ ติ๊กปุ่มเพื่อยอมรับข้อตกลง
จากนั้น คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

อ่านเงื่อนไขข้อตกลงและทำการ ติ๊กปุ่มเพื่อยอมรับข้อตกลง
จากนั้น คลิกปุ่ม “หน้าต่อไป”

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำรายการเสร็จสมบูรณ์

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำรายการเสร็จสมบูรณ์

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

ทำรายการเสร็จสมบูรณ์

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)